Lær om Jesu Kristi dåp

Akkurat slik Jesus Kristus ble døpt, må vi alle bli døpt for å vende tilbake for å bo hos Gud en gang. Lær mer om Bibelens beretning om Jesu dåp og hvordan vi kan følge hans eksempel.

Jesus Kristus ble døpt: Les hva Bibelen forteller oss

Hvorfor ble Jesus Kristus døpt?

Da Jesus Kristus var på jorden, underviste han ved eksempel at vi må alle bli døpt. Noen lurer kanskje på om dåp fortsatt er viktig i vår tid. Bibelens beretning om Jesu Kristi dåp lærer oss at dåp er en viktig del av vår kjærlige himmelske Faders plan for alle sine barn.

Jesus Kristus var den eneste fullkomne personen som noensinne har levd på jorden (se Tro mot pakten [2004], 74-75). Han syndet aldri. Jesus levde et fullkomment liv for å vise oss hvordan vi kan leve slik at vi kan vende tilbake til vår himmelske Fader når vi dør. Selv om han ikke hadde noen synder å få tilgivelse for, valgte Jesus Kristus å bli døpt for å sette et fullkomment eksempel som vi kan følge (se Matteus 3:13–15).

Hva skjedde da Jesus Kristus ble døpt?

Bibelen lærer oss at Jesus ble døpt av sin fetter, døperen Johannes (se Matteus 3:13). Gud ga Johannes spesiell fullmakt og myndighet til å døpe (se Veiledning til Skriftene, “Døperen Johannes”, scriptures.lds.org). Vi kaller denne fullmakten og myndigheten til å døpe for prestedømmet. I dag er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige det eneste kirkesamfunnet som har den samme myndighet til å døpe som Johannes hadde (for å lære mer om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, kan du gå inn på komtilkristus.no).

Jesus Kristus ble døpt for over 2000 år siden, men dåp er like relevant for dem som lever i dag.
Jesus Kristus ble døpt for over 2000 år siden, men dåp er like relevant for dem som lever i dag.

Da Jesus Kristus ble døpt i elven Jordan (se Markus 1:9), talte Gud Faderen fra himmelen. Gud sa at han hadde “velbehag” i Jesus (se Matteus 3:17). Gud er også fornøyd med oss når vi velger å bli døpt, for når vi blir døpt, viser vi ved våre handlinger at vi elsker ham og ønsker å følge Jesus Kristus.

Den hellige ånd var også tilstede ved Jesu Kristi dåp (se Matteus 3:16). Når vi blir døpt, kan vi også få Den hellige ånds gave. Denne spesielle gaven gjør det mulig for Den hellige ånd å veilede og hjelpe oss. Den lar oss også føle mer av Guds kjærlighet i vårt liv. Hvis vi velger å bli døpt og leve rettferdig, kan Den hellige ånd alltid være tilstede i vårt liv.

Da Jesus Kristus ble døpt, senket Johannes Jesus helt ned i vannet. Denne typen dåp kalles dåp ved nedsenkning. Vi kan bli døpt ved nedsenkning, akkurat slik Jesus ble. Å bli helt nedsenket i vannet symboliserer den fullstendige tilgivelsen for synd som kommer når vi blir døpt. Å bli “begravet” i vannet og deretter oppreist, symboliserer også det nye livet vi får når vi velger å følge Jesus Kristus og vår tro på at vi en dag vil stå opp fra graven på grunn av ham (se Romerne 6:1–4). (For å se en video om Jesu Kristi dåp ved nedsenkning, kan du klikke her.)

Hvorfor er Jesu Kristi dåp viktig for deg?

Hver enkelt av oss må bli døpt for å kunne vende tilbake for å bo hos Gud en gang. For å lære mer om Jesu Kristi liv og hvordan du kan bli døpt, kan du gå inn på komtilkristus.no.