Lytt til Herrens tjenere

BOOM-Hans_180x225.jpg
Eldste Hans T. Boom, Nederland Områdesytti

På vei til en distriktskonferanse nøt jeg utsikten fra det lille vinduet i flyet. Jeg så verden annerledes enn når man står på bakken. Dette minner meg om de store velsignelsene jeg har mottatt fordi jeg lever i en tid med levende profeter på jorden. 

Mitt perspektiv på veien videre er ofte uskarpt mens jeg står på bakken, men Herren har forberedt en måte å hjelpe og veilede oss gjennom livet, ettersom han har bedre utsikt.

I vår tid hører vi mange røster fra alle kanter. Aldri før har vi fått så mye informasjon på en dag som nå. Hva skal vi gjøre med all denne informasjonen, og hvordan kan vi finne ut hva som virkelig er av verdi for oss?

I alt dette kaoset har vi alltid Herrens stødige hånd, som taler gjennom sine tjenere og veileder oss med kjærlighet og godhet, for han har sagt:

“Velsignet er dere hvis dere gir akt på det som blir sagt av disse tolv som jeg har utvalgt blant dere til å virke blant dere og være deres tjenere.” (3 Nephi 12:1)

Dette er en av gjenopprettelsens store velsignelser. Når vi studerer og anvender deres ord, vil de være vår Liahona som viser oss hvor vi skal gå og hva vi må gjøre for å leve et lykkelig og trygt liv.

Et av budskapene vi har mottatt for vår tid akkurat nå, handler om å tenke på andre og invitere en venn til kirken. Stor glede vil komme av det!

Et annet er å bli mer selvhjulpne, og på den måten bli mer lik vår himmelske Fader. Fasteloven og helligholdelse av sabbaten, sammen med bønn, hjelper oss i prosessen med å bli mer selvhjulpne. Rike velsignelser som

- jordens fylde skal bli vår,

- når vi spør, vil Herren svare,

- større åndelig styrke,

- timelig velvære,

- større medfølelse med andre

- et sterkere ønske om å tjene

(L&p 59:9-20, Jesaja 58:6-11, Helaman 3:35 )

Med oppfordringen om å finne våre forfedre og gjøre arbeidet for dem i templet, følger store velsignelser.

Eldste David A. Bednar har lovet: “Jeg vil be Kirkens unge lære om og oppleve Elijahs ånd. Jeg lover at dere vil bli beskyttet mot djevelens voksende innflytelse. Hvis dere deltar i og elsker dette hellige arbeidet, vil dere bli beskyttet i deres ungdom og resten av livet.” (The Book, eldste Allan Packer, oktober 2014)

Å sette personlige mål på alle tre områdene og arbeide slik at vi vil være i stand til å nå dem, vil føre til noe vakkert.

Å lytte til Herrens tjenere gir alltid velsignelser i form av lykke og sikkerhet.

To ganger i året, i april og oktober, har vi en spesiell anledning til å motta instruksjoner fra Herrens tjenere under generalkonferansen. Disse budskapene er til stor nytte for oss og hjelper oss å holde oss sterke og trofaste.

Jeg har lært å be for vår profet og hans rådgivere og for generalautoritetene og lokale ledere i Kirken. Ved å be for dem styrker vi dem, og vi vil være mer åpne for deres inspirerte budskap.

Jeg vitner om at når vi gjør disse tingene, blir vi velsignet og i stand til alltid å klappe av glede i likhet med dem som sto ved Mormons vann da de nettopp hadde lært om dåpspakten. (Mosiah 18:11)

Mitt ønske og min ydmyke bønn er at vi alltid må lytte til våre profeter, drikke av brønnen med levende vann og åpne våre telt mot tårnet slik at vi kan høre.