Medlemmer fra tidligere Hokksund gren møttes

Av Synnøve Ellingsen

Mange av de opprinnelige medlemmene av Hokksund gren
Opprinnelige medlemmer av Hokksund gren som var tilstede på samlingen

En hyggelig sammenkomst for medlemmer av tidligere Hokksund gren fant sted på Fossesholm Herregård 20. juni i år.

Arnhild Amundsen og Synnøve Ellingsen, begge fra opprinnelige Hokksund gren, organserte et treff på Fossesholm Herregård med middag, hyggelig samvær og omvisning. Et knippe medlemmer fra Hokksund gren kom fra nær og fjern. 

Hokksund gren var virksom fra januar 1994 til år 2000 da enheten ble slått sammen med Drammen ward. Lokalene dengang var i et bankbygg rett ved Hokksund stasjon.

Tidligere medlemmer av Hokksund gren med tilvekst
Medlemmer av Hokksund gren med tilvekst av ektefeller og barn

Det eldste medlemmet fra Hokksundperioden, Arnhild Amundsen, holdt en innledning på treffet. Her er et utdrag:

Året var 1994, jeg husker det så godt, vi var så spente-hva hadde vi i vente? 88 siste dagers hellige, menn og kvinner. Drammen skulle nok merke at vi forsvinner (hun la spøkefullt til: det gjorde de nok ikke!).

Stedet ble Hokksund og vi var fornøyd med det. Koselige lokaler og det betyr mye, vi skulle greie oss selv og vi var så krye.

Vi måtte ha et presidentskap, og alle piler pekte på Bernt (Isaksen), men det må jo helst være tre, så Lasse og Ole Jan måtte også være med.

9. i første (januar) var dagen vi hastet av gårde til det første møtet i nye lokaler - hvor vi sang og lyttet til fine taler.

Det sosiale er også viktig i vår kirke, som tempelturer kos og hygge som bryter med det daglige virke.

Årene har gått og nå samles vi for å minnes - gode venner er det beste som finnes.”

Arnhild
Arnhild Amundsen innledet med noen velvalgte ord

Det ble sunget sanger og holdt innlegg med historier fra Hokksund-tiden. Noen delte foto de hadde tatt vare på.

Etterpå fikk gruppen omvisning på Fossesholm hovedhus og avsluttet treffet med hyggelig samvær ute på tunet.

Øystein Amundsen som hadde representert staven i Hokksund, bemerket at mange synes det gir en god familiefølelse når det er mindre enheter i kirken. Det stemmer nok, for det føltes litt som et familietreff å møtes sammen med felles minner og historikk fra Hokksund gren.

Gruppe samlet for omvisning
Omvisning i noen av bygningene på Fosseholm Herregård ble det også tid til