Mirakler fra Jesu Kristi liv

Fem mirakler som vitner om at Jesus er Guds Sønn

Jesus Kristus helbredet mange i løpet av sitt virke på jorden. Han gjr det muølig for oss å bli helbredet nå også.

Er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kristne?

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tilber Jesus Kristus som sin Frelser og Forløser. Siste dagers hellige er kristne og tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Siste dagers hellige tror også at Bibelen forteller om Jesu Kristi liv og virke på jorden, herunder de mange miraklene han utførte. Å lese om Jesu Kristi mirakler kan hjelpe oss å lære mer om ham. Her er noen av disse miraklene.

1. Jesus helbreder en kvinne med blødninger

Som kristne tror siste dagers hellige at siden Jesus var Guds sønn, hadde han evnen til å helbrede. Markus 5:25–34 beskriver en kvinne som hadde lidd av blødninger i 12 år. Hun hadde gått til mange leger, men tilstanden hennes ble stadig verre. Da hun i tro rørte ved Jesu kappe, ble hun imidlertid helbredet “med en gang”. Denne beretningen vitner om Jesu medfølelse og hans evne til å helbrede oss når vi har tro på ham, også når andre kilder ikke har gitt oss lindring.

Jesus helbreder en blind mann

2. Jesus helbreder en mann som var født blind

Johannes 9:1–11 forteller om mirakelet da Jesus helbredet en mann som var født blind. Mannen som ble helbredet, vitnet og sa: “Jesus … gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg: Gå til Siloa og vask deg! Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se” (Johannes 9:11). Som kristne, tror siste dagers hellige at akkurat slik Jesus Kristus helbredet mannen i denne beretningen fra fysisk blindhet, kan han kurere oss fra den åndelige blindheten som kommer av å være for opptatt av det som hører denne verden til. Men selv om dette mirakelet ble utført ved Guds kraft, krevde Jesus også at mannen måtte handle i tro før han kunne se. På samme måte må vi ofte handle i tro for å se miraklene i vårt liv.

3. Jesus metter de 5000

Siste dagers hellige tror på Bibelens mirakuløse beretning om at Jesus mettet 5 000 mennesker med bare fem brød og to fisker (se Matteus 15:32–38). Men Jesu evne til å gi oss åndelig føde er imidlertid enda viktigere enn hans mirakuløse evne til å mette folk fysisk. Jesus vitnet om at han er “livets brød” (se Johannes 6:33–35). Siste dagers hellige tror det betyr at det bare er ved å følge Jesus Kristus, Guds Sønn, at vi kan finne den åndelige næring vi trenger for å oppnå evig liv.

4. Jesus stiller en storm på Gennesaretsjøen

Lukas 8:22–25 forteller om en gang da Jesus seilte på Genesaretsjøen sammen med disiplene sine. Det oppsto en storm, og disiplene fryktet at de ville omkomme. Men Jesus “stod opp og truet vinden og bølgene, og de la seg, og det ble blikk stille” (Lukas 8:24). Disse versene hjelper oss å forstå Jesu makt over naturkreftene, men de kan også hjelpe oss å forstå hans evne til å stille stormene i vårt liv – enten disse stormene er åndelige, fysiske, følelsesmessige eller til og med har med økonomi å gjøre.

Jesus Kristus stod opp fra graven

5. Jesus står opp fra de døde

Kanskje det største mirakelet i hele menneskehetens historie er Jesu Kristi oppstandelse fra de døde (se Matteus 28:1–7). Som sønn av både Gud og en dødelig mor, Maria, var Jesus Kristus den eneste personen som noensinne har levd, som både hadde evnen til å dø og makt til å ta sitt legeme opp igjen (se Tro mot pakten [2004], 20). I likhet med andre kristne tror siste dagers hellige at fordi Jesus Kristus seiret over døden, vil du, din familie og alle som noensinne har levd på jorden, en dag oppstå fra de døde.

Lær hvordan tro på Jesus Kristus kan hjelpe deg   

Akkurat slik Jesus Kristus hjalp og helbredet mennesker mens han levde på jorden, kan han hjelpe og helbrede deg i dag Han ønsker at du skal komme til ham. For å finne ut mer om hvordan tro på Jesus Kristus kan være til velsignelse for deg, gå inn på komtilkristus.no.