Mirakler fra Jesu Kristi liv

Fem mirakler som vitner om at Jesus er Guds Sønn

Jesus Kristus helbredet mange i løpet av sitt virke på jorden. Han gjr det muølig for oss å bli helbredet nå også.

Er mormoner kristne?

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kjent som mormonene, tilber Jesus Kristus som sin Frelser og Forløser. Mormonene er kristne og tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. Mormonene tror også at Bibelen forteller om Jesu Kristi liv og virke på jorden, herunder de mange miraklene han utførte. Å lese om Jesu Kristi mirakler kan hjelpe oss å lære mer om ham. Her er noen av disse miraklene.

1. Jesus helbreder en kvinne med blødninger

Som kristne, tror mormonene at siden Jesus var Guds Sønn, hadde han evnen til å helbrede. Markus 5:25-34 beskriver en kvinne som hadde lidd av blødninger i 12 år. Hun hadde gått til mange leger, men tilstanden hennes ble stadig verre. Da hun i tro rørte ved Jesu kappe, ble hun imidlertid straks helbredet. Denne beretningen vitner om Jesu medfølelse og hans evne til å helbrede oss når vi har tro på ham, også når andre kilder ikke har gitt oss lindring.

Jesus helbreder en blind mann

2. Jesus helbreder en mann som var født blind

Johannes 9:1-11 forteller om miraklet da Jesus helbredet en mann som var født blind. Mannen som ble helbredet, vitnet og sa: “Jesus… gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg: Gå til Siloa og vask deg! Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se” (Johannes 9:11). Som kristne, tror mormoner at akkurat slik Jesus Kristus helbredet mannen i denne beretningen fra fysisk blindhet, kan han kurere oss fra den åndelige blindheten som kommer av å være for opptatt av det som hører denne verden til. Men selv om dette miraklet ble utført ved Guds kraft, krevde Jesus også at mannen måtte handle i tro før han kunne se. Vi må på samme måte ofte handle i tro for å oppleve mirakler i vårt liv.

3. Jesus metter de 5000

Mormonene tror på Bibelens mirakuløse beretning om at Jesus mettet 5000 mennesker med bare fem brød og to fisker (se Matteus 14:13-21). Men Jesu evne til å gi oss åndelig føde er imidlertid enda viktigere enn hans mirakuløse evne til å mette folk fysisk. Jesus vitnet om at han er livets brød (se Johannes 6:33-35). Mormonene tror det betyr at det bare er ved å følge Jesus Kristus, Guds Sønn, at vi kan finne den åndelige næringen vi trenger for å oppnå evig liv.

4. Jesus stiller en storm på Gennesaretsjøen

Lukas 8:22-25 forteller om en gang da Jesus seilte på Gennesaretsjøen sammen med disiplene sine. En storm oppsto, og disiplene fryktet at de ville omkomme. Men Jesus “stod opp og truet vinden og bølgene, og de la seg, og det ble blikk stille” (Lukas 8:24). Disse versene hjelper oss å forstå Jesu makt over naturkreftene, men de kan også hjelpe oss å forstå hans evne til å stille stormene i vårt liv – enten disse stormene er åndelige, fysiske, følelsesmessige eller økonomiske.

Jesus Kristus stod opp fra graven

5. Jesus står opp fra de døde

Kanskje det største miraklet i hele menneskehetens historie er Jesu Kristi oppstandelse fra de døde (se Matteus 28:1-7). Som sønn av både Gud og en dødelig mor, Maria, var Jesus Kristus den eneste personen som noensinne har levd, som både hadde evnen til å dø og makt til å ta sitt legeme opp igjen (se Tro mot pakten [2004], 20). I likhet med andre kristne, tror mormonene at fordi Jesus Kristus seiret over døden, vil du, din familie og alle som noensinne har levd på jorden, en dag oppstå fra de døde.

Finn ut hvordan tro på Jesus Kristus kan hjelpe deg         

Akkurat slik Jesus Kristus hjalp og helbredet mennesker mens han levde på jorden, kan han hjelpe og helbrede deg i dag. Han ønsker at du skal komme til ham. For å finne ut mer om hvordan tro på Jesus Kristus kan være til velsignelse for deg, kan du gå inn på mormon.org.