Misjonærtjeneste

Missionary Service

Å tjene Herren som misjonær er et hellig privilegium. Den gir evige velsignelser til vedkommende og dem han eller hun yter tjeneste til (se Lære og pakter 18:14–16). Misjonskall omfatter et oppdrag om å undervise i evangeliet, støtte arbeidet i Kirkens avdelinger eller enheter eller yte tjeneste i lokalsamfunnet.

For ytterligere informasjon om misjonærtjeneste, gå til:

Hvilke typer misjon finnes?

Hvert [misjonær]oppdrag blir veiledet gjennom åpenbaring slik at det er tilpasset misjonæren og behovene til Guds barn.[1] Man kan virke enten borte fra hjemmet eller mens man bor hjemme.

Misjon borte fra hjemmet

 • Unge menn og unge kvinner
  Enslige menn (18-25 år) og enslige kvinner (19-29 år) virker 18-24 måneder i en tildelt misjon. Se Generell håndbok 24.2.1.(på engelsk)
 • Gifte medlemmer og enslige kvinner som er 40 år eller eldre
  Gifte medlemmer og enslige kvinner som er 40 år eller eldre, kan kalles som seniormisjonærer hvis de ikke forsørger barn. De virker vanligvis i 6-23 måneder. Se Generell håndbok, 24.2.3. (på engelsk)

Misjon mens man bor hjemme

 • Unge menn og unge kvinner
  Noen unge misjonærer får i oppdrag å virke i Kirken og i lokalsamfunnet mens de bor hjemme. De virker vanligvis i 6-23 måneder. Se Generell håndbok 24.2.2. (på engelsk)
 • Menn og kvinner som er 26 år eller eldre
  Menn og kvinner som er 26 år eller eldre, kan kalles som seniortjenestemisjonærer. De virker vanligvis i 6-23 måneder. Se Generell håndbok, 24.2.3. (på engelsk)

Klikk her for Muligheter for tjenestemisjonærer i området Europa.

 


[1] Generell håndbok, 24.2 (på engelsk)