Mormons bok, hellig skrift fra oldtiden: Hvem skrev den og hvordan ble den oversatt?

Oldtidsprofeter i Mormons Bok

Hva handler Mormons bok om?

Mormons bok er en hellig opptegnelse som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige anser som hellig skrift i tillegg til Bibelen. Dens fremkomst er en viktig del av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie. Mormons bok forteller historien om to store sivilisasjoner som bodde i oldtidens Amerika. En av disse sivilisasjonene emigrerte til Amerika fra Jerusalem i 600 f.Kr., og den andre emigrerte fra det nære østen på et mye tidligere tidspunkt (se innledningen til Mormons bok).

Mormons bok forteller om deler av disse to sivilisasjonenes sosiale og politiske historie. Enda viktigere er det imidlertid at Mormons bok handler om Guds forhold til disse folkegruppene fra oldtiden, og vitner om Guds kjærlighet for og barmhjertighet mot alle sine barn. Siste dagers hellige tror at Mormons bok inneholder fylden av Jesu Kristi evangelium (se Joseph Smith – Historie 1:34). Den største begivenheten som er nedtegnet i boken, er beretningen om Jesu Kristi besøk i Amerika etter sin død og oppstandelse.

Hvem skrev Mormons bok?

De siste-dagers-hellige tror at Mormons bok inneholder deler av opptegnelser som ble skrevet av mange profeter i oldtiden (se “En kort forklaring om Mormons bok”). Disse profetene graverte opptegnelsene sine på gullplater. Opptegnelsene deres ble samlet og forkortet til en mer kortfattet opptegnelse av en profet og historieskriver ved navn Mormon. Mormons bok bærer hans navn. Etter Mormons død fullførte sønnen Moroni opptegnelsen og gravde ned platene for å beskytte dem.

Hvor kom Mormons bok fra?

Den 23. desember 1805, flere hundre år etter Mormons og Moronis bortgang, fant en annen epokegjørende begivenhet i historien om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sted, da en gutt som het Joseph Smith ble født. Da Joseph var 17, viste Moroni, som da var en engel, seg for ham mens han ba (se Joseph Smith – Historie 1:27–33). Moroni fortalte Joseph at den gamle opptegnelsen han og hans far hadde fullført, var skrevet på gullplater og var nedgravd i en høyde nær Josephs hjem i det landlige New York. Moroni fortalte også Joseph at Gud hadde en spesiell oppgave til ham, at Joseph skulle hente platene og at Gud hadde forberedt en måte å oversette dem på.

Hvor kom Mormons bok fra?

Hvilken rolle spiller Mormons bok i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie?

Oversettelsen av Mormons bok var virkelig en mirakuløs begivenhet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie. Joseph Smith, en fattig bondegutt, hadde svært lite formell skolegang. Han var ikke i stand til å oversette opptegnelsen på egenhånd, så han trengte guddommelig hjelp.

For å hjelpe Joseph med den viktige oppgaven å oversette hellig skrift, hadde Gud forberedt noen redskaper. To av disse redskapene ble kalt urim og tummim – et par spesielle stener eller “uttydere” som Joseph fant nedgravd sammen med platene (se Joseph Smith – Historie 1:35). Lignende hjelpemidler ble benyttet av profeter i Det gamle testamente (se 2 Mosebok 28:30). Joseph brukte disse stenene til å tyde og diktere opptegnelsen for skrivere. Joseph brukte også en annen sten, kalt en seersten, som hjelp til oversettelsen. Han vitnet om at han bare kunne oversette boken “ved Guds gave og kraft” ('Oversettelsen av Mormons bok').

Nå har Mormons bok blitt oversatt fra engelsk til over 100 språk (se “Mormons bok på 110 språk”, Liahona, mai 2015, 137). Den har hjulpet millioner av mennesker over hele verden til å komme nærmere Jesus Kristus og lære om hans evangelium.

Hvordan kan jeg lære mer?

Mormons bokhandler om tro, omvendelse og å finne sann lykke. Mormons bok handler også om Guds kjærlighet til alle sine barn, deriblant deg. For å lære mer om Mormons bok, og for å be om et gratis eksemplar, kan du gå inn på komtilkristus.no.