Mormons bok: Sannheter som kan være til velsignelse for deg Mormons bok: Sannheter som kan være til velsignelse for deg

Lær fem ting av profeten Nephi

Mormons bok inneholder mange profeters ord, blant annet ordene til en profet som het Nephi. Finn ut hvordan Nephis skrifter kan være til velsignelse for deg i dag.

Mormons bok handler om Guds forhold til sitt folk i oldtidens Amerika. De to første bøkene i Mormons bok, 1 Nephi og 2 Nephi, ble for det meste skrevet av en oldtidsprofet som het Nephi. Nephis skrivelser i Mormons bok gir en beretning om hans liv og familie. Nephi og familien hans var israelitter som flyktet til Amerika rundt 600 år f.Kr.

Nephis liv var ikke lett – han led da han og familien måtte forlate sitt hjem og sin formue, hans eldre brødre forsøkte å drepe ham, han reiste gjennom en villmark i mange år, han krysset et farefullt hav, og han skapte et nytt liv på det amerikanske kontinent (se 1 Nephi og 2 Nephi). Men til tross for vanskelighetene han opplevde, forble Nephis tro på Gud sikker og standhaftig. Les videre for å bli kjent med noen av Nephis læresetninger, som er like relevante i dag som de var for mange hundre år siden.

Nephis første lærdom i Mormons bok: Ha tro på Gud

I dag synes mange det er vanskelig å ha tro på Gud fordi det er sider ved ham de ikke kan forstå eller fordi de har ubesvarte spørsmål. Nephi er forfatteren bak følgende ord i Mormons bok: “Jeg vet at [Gud] elsker sine barn, men jeg forstår ikke hva alle ting betyr” (1 Nephi 11:17). Av Nephis vitnesbyrd lærer vi at vi kan vite at Gud finnes og at han elsker oss, selv om vi ikke forstår alt om ham eller den noen ganger urettferdige verden rundt oss.

Nephis andre lærdom i Mormons bok: Tro på Jesus Kristus

Mormons bok vitner om Jesus Kristus. I likhet med andre profeter i Mormons bok erklærte Nephi hvor viktig det er å tro på Jesus Kristus: “Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder” (2. Nephi 25:26). Siste dagers hellige i dag er takknemlige for vitnesbyrdene om Jesus Kristus i Mormons bok, og tror at et omhyggelig studium av Mormons bok kan hjelpe alle mennesker å bli kjent med og komme nærmere sin Frelser.

Mormons bok inneholder mange profeters ord, blant annet ordene til en profet som het Nephi. Finn ut hvordan Nephis skrifter kan være til velsignelse for deg i dag.

Nephis tredje lærdom i Mormons bok: Tro på Guds kjærlighet til alle

Nephis skrifter inneholder det mektige budskapet at Gud elsker alle sine barn. Nephi skrev for eksempel: “Se, har Herren befalt noen at de ikke skal ta del i hans godhet? Se, jeg sier dere, nei. Men alle mennesker har dette privilegium, den ene såvel som den andre, og ingen forbys den” (2 Nephi 26:28, se også vers 32–33). I dag fortsetter Kristus å kalle alle mennesker til seg. President Dieter F. Uchtdorf, en siste dagers hellig leder, har sagt: “Når jeg tenker på Frelseren, ser jeg ham ofte for meg med utstrakte hender, som strekker seg ut for å trøste, helbrede, velsigne og vise kjærlighet . . . Det er det han gjorde gjennom sitt liv på jorden Det er det han ville gjøre hvis han levde blant oss i dag “(”Du er mine hender”, Ensign eller Liahona, mai 2010, 68). Mange siste-dagers-hellige over hele verden prøver å følge Frelserens eksempel ved å nå ut til andre i kjærlig tjeneste.

Nephis fjerde lærdom i Mormons bok: Hold Guds bud

Nephi var et utmerket eksempel på å holde Guds bud, også da det virket umulig å gjøre det (se 1 Nephi 3–4). I Mormons bok skrev Nephi: “Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre det han befaler dem” (1 Nephi 3:7). Hans eksempel kan gi oss tillit til at Herren vil hjelpe oss også, når vi prøver å følge ham, og at han aldri vil kreve mer enn vi kan klare med hans hjelp.

Nephis femte lærdom i Mormons bok: Ha håp og stå på videre

Nær slutten av sin opptegnelse oppmuntret Nephi sine lesere med et inspirerende budskap om håp og kjærlighet til andre. Nephi skrev: “Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden, se, så sier Faderen: Dere skal få evig liv” (2 Nephi 31:20). Nephis ord gir oppmuntring som er like relevant i dag som den var da Nephi skrev det. Hans ord lærer oss hvor viktig håp og utholdenhet er, uansett hva som skjer i verden rundt oss.

Lær mer

Mange profeter i Mormons bok i tillegg til Nephi vitnet om Jesus Kristus. For å lære mer om hva Mormons bok er, eller bestille et gratis eksemplar, gå inn på komtilkristus.no.