Mormons bok på 21 dager-utfordringen

Kom nærmere Kristus på 21 dager.

Finn ut hvordan Mormons bok kan føre deg nærmere Jesus Kristus

1 Nephi 3:7

Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre det han befaler dem.

Alma 37:44 

For se, det er like lett å gi akt på Kristi ord, som vil vise deg den rette vei til evig lykke, som det var for våre fedre å gi akt på dette kompasset, som ville vise dem riktig kurs til det lovede land.

Alma 32:28

Hvis dere gir plass så et frø kan bli sådd i deres hjerte, se, hvis det er et ekte frø, eller et godt frø, se, da vil det begynne å svulme i deres bryst, for det begynner å utvide min sjel, ja, det begynner å opplyse min forstand.

Mosiah 2:41

Jeg [skulle] ønske dere ville tenke på hvor velsignet og lykkelige de er som holder Guds befalinger. For se, de blir velsignet i alle ting, både timelig og åndelig, og hvis de holder trofast ut til enden, blir de mottatt i himmelen for å bo med Gud i en lykkelig tilstand som aldri tar slutt. 

Ether 12:27

Jeg gir menneskene svakhet så de kan være ydmyke, og min nåde er tilstrekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg, for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem. 

1 Nephi 17:13 

Og jeg vil også være deres lys i villmarken, Jeg vil berede veien for dere, og dere skal vite at dere blir ledet av meg.