Møt misjonærene

En dag i livet til en misjonær fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Søstermisjonærer underviser om Jesu Kristi evangelium

Hva er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Hvis du er som de fleste som har hørt om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er du sannsynligvis litt nysgjerrig på hvordan siste dagers hellige virkelig er. Kirkens offisielle navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og noen mennesker tror feilaktig at dette bare er en amerikansk religion. Det finnes faktisk millioner av medlemmer av Kirken og titusener av misjonærer over hele verden (se “Verdensomspennende kirke” under Ressurser – Statistikk på nyheter-no.jesukristikirke.org). Siste dagers hellige tilber Jesus Kristus og regner ham som sin Herre og Frelser.

Det er stor sannsynlighet for at det finnes medlemmer og misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i ditt land, og kanskje til og med i din by. Hvis du ser et par pent antrukket unge menn og unge kvinner med navneskilt som sykler rundt i ditt område, er det godt mulig at de er siste dagers hellige misjonærer.

Hvem er misjonærene fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Siste dagers hellige misjonærer er vanlige medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som velger å bruke mellom 1,5 og 2 år på å undervise andre om Jesu Kristi evangelium. Siste dagers hellige misjonærer er ulønnede, frivillige på heltid som har valgt å være Jesu Kristi tjenere.

De fleste misjonærer er enslige unge menn og kvinner i alderen 18 til 25. Noen ganger velger også ektepar i pensjonsalderen å reise på misjon. Alle siste dagers hellige misjonærer bærer navneskilt (som viser både misjonærens navn og “Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige”), men ikke alle misjonærer sykler. Noen misjonærer kjører bil eller går, og andre benytter kollektivtransport (se “Møt misjonærene”, komtilkristus.no/lokalsamfunn/mot-misjonaerene).

Misjonærene underviser i evangeliets grunnleggende prinsipper

Hvordan er en dag i en misjonærs liv?

Siste dagers hellige misjonærer arbeider i grupper på minst to. Disse gruppene kalles ledsagerpar. Misjonærledsagere bor sammen og arbeider sammen – og misjonærarbeid er hardt arbeid!

Timeplanen for siste dagers hellige misjonærer varierer avhengig av kulturen i landet der de virker. Misjonærene gjør imidlertid samme type ting, selv om de kan gjøre dem til forskjellige tider av døgnet. En vanlig dag for en misjonær omfatter å stå opp tidlig for å be og trene, og deretter studere Bibelen, Mormons bok og andre skrifter og Kirke-ressurser. Hvis misjonærer virker i et land der de snakker et annet språk enn morsmålet deres, bruker de også tid på å lære vertslandets språk (se “More Flexibility Announced for Mormon Missionary Daily Schedules,”   newsroom.churchofjesuschrist.org). De bruker resten av dagen til å gjøre den viktigste delen av sitt arbeid som misjonærer – nemlig å undervise om Jesus Kristus og hans evangelium, og å utføre tjeneste. Etter en hard arbeidsdag kommer misjonærene hjem, klare til å gjøre alt sammen om igjen neste dag.

Hvorfor gjør misjonærene det de gjør?

Siste dagers hellige misjonærer gjør det fordi de elsker Gud og sine medmennesker. De mottar ingen betaling for sin tjeneste. De tror oppriktig at Gud elsker sine barn og ønsker at de skal lære om ham. De ønsker å hjelpe folk å finne mål, mening og veiledning for sitt liv. De ønsker også å hjelpe folk å føle gleden som kommer av å holde Guds bud. For å finne ut mer om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige eller hvordan du kan møte siste dagers hellige misjonærer i ditt område, gå inn på komtilkristus.no.