Storbritannia, Europa nord

Møt presidentskapet for området Europa nord

Ledere i Kirken innbyr alle til å kjenne Jesus Kristus og delta i hans evangelium

Meet the Europe North Area Presidency

Den 7. april 2022 ble det nye området Europa nord i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige opprettet, med eldste Hans T. Boom som president, eldste Scott D. Whiting som førsterådgiver, og eldste Alan T. Phillips som annenrådgiver.

Presidentskapet for området Europa nord betjener folk i tretten land, som omfatter nesten 300 000 medlemmer av Kirken. Området består av Kapp Verde, Danmark, Estland, Finland, Grønland, Island, Irland, Latvia, Litauen, Norge, Portugal, Sverige og Storbritannia. I tillegg fører eldste Kyrylo Pokhylko tilsyn med Ukraina og Moldova i sin rolle som assistent til presidentskapet for området Europa nord.

Eldste Hans T. Boom, områdepresident
Eldste Hans T. Boom, områdepresident

Eldste Boom sa: “Vår prioritet som presidentskap er å hjelpe enkeltpersoner og familier til igjen å rett sitt fokus mot Jesus Kristus. Dette siktemålet ligger til grunn for hele vårt virke. Prioriteringen er for å vektlegge at alle trenger å bli kjent med Frelseren. Vi innbyr alle til å delta i hans evangelium.

“Vi er takknemlige for muligheten til igjen å ha områdekontoret i Storbritannia, og føler at det vil bringe de velsignelser som trengs for å fortsette arbeidet med frelse og opphøyelse i Europa nord.”

Eldste Boom ble født i Amsterdam i Nederland, den 13. juli 1963. Han var på heltidsmisjon i England London øst misjon, og virket inntil nylig som president for området Europa øst. Han giftet seg med Ariena Johanna Broekzitter i 1984.  De har tre barn.

Eldste Scott D. Whiting, førsterådgiver
Eldste Scott D. Whiting, førsterådgiver

Eldste Whiting var tidligere rådgiver i presidentskapet for området Europa øst og hadde tidligere vært assisterende administrerende direktør i Tempelavdelingen.

Eldste Whiting sa: “Jeg ser frem til at tempelet i Oslo Norge og i Birmingham England blir bygget, og til velsignelsen de vil være for folk i Europa nord. Gjennom Herren kan vi finne glede også i vanskelige tider, spesielt når vi holder hellige løfter som avgis i templer.” Eldste Whiting ble født i Salt Lake City i Utah, den 1. april 1961. Han giftet seg med Jeri Olson i april 1984. De har fem barn.

Eldste Alan T. Phillips, annenrådgiver
Eldste Alan T. Phillips, annenrådgiver

Eldste Phillips har virket i ledende stilling som områdesytti siden 2016. Han elsker Kirkens unge, og mener det er avgjørende å gi muligheter og en stemme til den oppvoksende generasjon som fremtidige ledere. Han sa: “Jeg har vært vitne til den avgjørende og tapre troen til den oppvoksende generasjon i området Europa nord. Jeg gjentar løftet fra vår Kirkes president Russell M. Nelson: ‘Når dere holder deres pakter med økende nøyaktighet, er dere Europas håp, og dere er Israels håp.’” Eldste Phillips er gift med Lindsey Phillips, og de har fire barn.