Din plan, for å bringe deg til Ham

Velkommen Velkommen til et samfunn der alle prøver å leve slik Jesus lærte oss. Kom og se hva vi tror på KomTilKristus.no
Dette er Kirken Kirken begynner på søndag, men slutter den der? Forestill deg at kirken strakte seg utover bygningens fire vegger og var til inspirasjon for oss hver dag.
Family

Visjon

“Oppfordre alle Guds barn på begge sider av sløret til å komme til sin Frelser, motta det hellige tempels velsignelser, nyte varig glede og kvalifisere seg til evig liv.” - PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

Prioriteringer

 • Følger profeten
 • Inviterer en venn til nadverdsmøtet
 • Tar med en av mine forfedre til tempelet
Goals-nor

Mål

 • Nyt velsignelsene ved daglig omvendelse.
 • Søk med bønnens hjelp etter muligheter for å yte omsorgstjeneste.
 • Vær stadig oppmerksom på den oppvoksende generasjon.
 • Inviter familie, den utvidede familie og venner til nadverdsmøtet for å lære om Kristus.
 • Del Kirkens budskap på Internett med familie og venner.
 • Fokuser menighetsrådet på hvordan vi kan hjelpe medlemmer og venner til å ha fremgang som enkeltpersoner og familier på paktens sti.
 • Gi stor omsorg til nye medlemmer og medlemmer som vender tilbake.
 • Styrk vår tro på Jesus Kristus ved ettertenksom helligholdelse av sabbatsdagen hjemme og i kirken.
 • Vær helt og fullt engasjert i “Kom, følg med meg” og søk personlig åpenbaring gjennom bønn.
 • Vær verdig til å ha en tempelanbefaling.
 • Ta med familienavn til Herrens hus og hjelp andre å gjøre det samme.
 • Gi høyeste prioritet til å forene og fullstendiggjøre familier på begge sider av sløret.

Tegn på fremgang

Menighetens og stavens ledere vil kunne måle fremgang ved å følge med på disse nøkkelindikatorene på kvartalsrapporten:

 • Omsorgsintervjuer
 • Medlemmer som har mottatt sin egen begavelse og som har en gyldig tempelanbefaling
 • Tilstedeværelse på nadverdsmøtet
 • Medlemmer som sendte inn forfedres navn for å motta tempelordinanser
   

Implementering

De konkrete handlingene medlemmer skulle gjøre for å hjelpe enkeltpersoner og familier til å delta i frelsesverket er en viktig del av områdeplanen.

Ledere: Medlemmer av koordinasjons-, stavs- og menighetsråd skulle med bønnens hjelp bestemme seg for konkrete trinn de vil gjennomføre for å oppfylle områdets visjon, prioriteringer og mål. Ledere oppfordres til med bønnens hjelp å vurdere hvilke personer de vil fokusere sin oppmerksomhet på.

Enkeltpersoner og familier: Enkeltpersoner og familier oppfordres til å skrive ned konkrete målbare mål på et lite kort for å hjelpe dem å fokusere sin innsats på de tre prioriteringene i områdeplanen i sitt personlige liv.

Ansvar og oppfølging: Områdesyttier oppfordrer stavspresidenter til å bestemme meningsfylte måter å implementere områdeplanen på og kontinuerlig følge dem opp i deres fremgang. Stavspresidenter oppfordrer i sin tur biskoper til å samarbeide med ledere i prestedømmet og organisasjonene for å bestemme måter å implementere områdeplanen på og også følge opp og oppmuntre dem.

Last ned PDF

Plan | Kort

Kom og se hva vi tror på www.KomTilKristus.no

Family at Preston Temple