Din plan, for å bringe deg til Ham

Velkommen Velkommen til et samfunn der alle prøver å leve slik Jesus lærte oss. Kom og se hva vi tror på KomTilKristus.no
Dette er Kirken Kirken begynner på søndag, men slutter den der? Forestill deg at kirken strakte seg utover bygningens fire vegger og var til inspirasjon for oss hver dag.
Family

Visjon

“Oppfordre alle Guds barn på begge sider av sløret til å komme til sin Frelser, motta det hellige tempels velsignelser, nyte varig glede og kvalifisere seg til evig liv.” - PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

 

Prioriteringer

 • Følger profeten
 • Inviterer en venn til nadverdsmøtet
 • Tar med en av mine forfedre til tempelet
Goals-nor

Mål

 • Nyt velsignelsene ved daglig omvendelse.
 • Med bønnens hjelp søke anledninger til å yte omsorgstjeneste.
 • Invitere familie, slektninger og venner til nadverdsmøtet for å lære om Kristus.
 • Dele Kirkens budskap på Internett med familie og venner.
 • Være fullt engasjert i “Kom, følg med meg”, og med bønnens hjelp søke personlig åpenbaring.
 • Styrke troen på Jesus Kristus ved nøye helligholdelse av sabbaten hjemme og i kirken.
 • Ha stor omsorg for nye og tilbakevendende medlemmer.
 • Være stadig oppmerksom på den oppvoksende generasjon.
 • Ha fokus i menighetsrådet på hvordan vi kan hjelpe medlemmer og venner å ha fremgang enkeltvis og som familie på paktens sti.
 • Være verdig til å ha en tempelanbefaling.
 • Ta familienavn med til Herrens hus og hjelpe andre å gjøre det samme.
 • Gi ytterste prioritet til å forene og fullstendiggjøre familier på begge sider av sløret.

Tegn på fremgang

Menighetens og stavens ledere vil kunne måle fremgang ved å følge med på disse nøkkelindikatorene på kvartalsrapporten:

 • Omsorgsintervjuer
 • Medlemmer som har mottatt sin egen begavelse og som har en gyldig tempelanbefaling
 • Tilstedeværelse på nadverdsmøtet: i kirken og hjemme 
 • Medlemmer som sendte inn forfedres navn for å motta tempelordinanser
   

Implementering

De konkrete handlingene medlemmer skulle gjøre for å hjelpe enkeltpersoner og familier til å delta i frelsesverket er en viktig del av områdeplanen.

Ledere: Medlemmer av koordinasjons-, stavs- og menighetsråd skulle med bønnens hjelp bestemme seg for konkrete trinn de vil gjennomføre for å oppfylle områdets visjon, prioriteringer og mål. Ledere oppfordres til med bønnens hjelp å vurdere hvilke personer de vil fokusere sin oppmerksomhet på.

Enkeltpersoner og familier: Enkeltpersoner og familier oppfordres til å skrive ned konkrete målbare mål på et lite kort for å hjelpe dem å fokusere sin innsats på de tre prioriteringene i områdeplanen i sitt personlige liv.

Ansvar og oppfølging: Områdesyttier oppfordrer stavspresidenter til å bestemme meningsfylte måter å implementere områdeplanen på og kontinuerlig følge dem opp i deres fremgang. Stavspresidenter oppfordrer i sin tur biskoper til å samarbeide med ledere i prestedømmet og organisasjonene for å bestemme måter å implementere områdeplanen på og også følge opp og oppmuntre dem.

Last ned PDF

Plan | Kort

Kom og se hva vi tror på www.KomTilKristus.no

Family at Preston Temple