Oppdatering: Samlinger av Kirkens medlemmer er midlertidig suspendert over hele verden

Lokale ledere vil rådføre seg med hverandre for å avgjøre hvordan de kan gjøre nadverden tilgjengelig for medlemmene minst en gang i måneden

kirkebygg

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte følgende brev den 12. mars 2020 til Kirkens medlemmer over hele verden.

Kjære brødre og søstre

Som lovet i vårt brev av 11. mars 2020, fortsetter vi å overvåke de skiftende forholdene relatert til COVID-19 over hele verden. Vi har vurdert rådene fra lokale ledere i Kirken, myndigheter og medisinske fagfolk, og har søkt Herrens veiledning i disse sakene. Vi gir nå følgende oppdaterte retningslinjer.

Med umiddelbar virkning blir alle offentlige sammenkomster av Kirkens medlemmer midlertidig suspendert over hele verden inntil ytterligere meddelelse. Dette innbefatter:

  • Stavskonferanser, lederskapskonferanser og andre store samlinger
  • Alle offentlige gudstjenester, inkludert nadverdsmøter
  • Aktiviteter i grener, menigheter og staver

Om mulig, vær så snill å gjennomføre nødvendige lederskapsmøter via teknologi. Konkrete spørsmål kan henvises til lokale prestedømsledere. Ytterligere rettledning knyttet til andre saker vil bli gitt.

Biskoper skulle rådføre seg med sin stavspresident for å avgjøre hvordan de kan gjøre nadverden tilgjengelig for medlemmene minst en gang i måneden.

Vi oppfordrer medlemmene i sin omsorgstjeneste til å hjelpe hverandre. Vi skulle følge Frelserens eksempel for å velsigne og oppløfte andre.

Vi bærer vårt vitnesbyrd om Herrens kjærlighet under denne tiden med usikkerhet. Han vil velsigne dere når dere gjør deres beste for å etterleve Jesu Kristi evangelium i alle omstendigheter.

Vennlig hilsen

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum