Budskap fra Områdets lederskap

Oppstandelsens mirakel

Eldste Franco
Eldste Saulo G. Franco, Spania Områdesytti

Da jeg var 7 år gammel, så jeg vår familie tragisk miste min yngre bror, som var bare seks år gammel. Det var en svært vanskelig tid for mine foreldre. Smerten ved å miste en så ung sønn var enorm for dem og kanskje svært urettferdig. Istedenfor å klandre noen eller noe, så jeg mine foreldre søke trøst i evangeliet og i Frelseren. Dette hjalp dem å utvikle og få større tro på Kristus, og på håpet om at de en dag kunne møte sin kjære sønn igjen. Den tro og det håp som de utviklet i årenes løp, hjalp dem å bære tapet av sin sønn med mot. Tempelet var en av nøklene til at de kunne oppnå nok forståelse og styrke til å takle denne vanskelige fysiske adskillelsen. Fordi de hadde mottatt tempelets hellige ordinanser mange år tidligere, ga disse paktene dem håp om at de en dag skulle kunne oppstå som foreldre og barn igjen.

Dette håp som vi alle søker når vi mister noen vi er glad i, kommer gjennom vår Frelser Jesu Kristi oppstandelse. Takket være denne gaven kan vi håpe at vi en dag vil se igjen dem som har forlatt oss.

Oppstandelsen er en av de største gaver vi har mottatt fra vår himmelske Fader. Er vi klar over denne store gaven? Tror vi virkelig at det vil skje?

Profeten Joseph Smith erklærte:

“De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppsto på den tredje dag og fór opp til himmelen, og alt annet som henhører til vår religion, er bare supplement til dette.”1

Om det ikke var for Frelserens oppstandelse, kunne ikke forløsningsplanen bli gjennomført, forsoningen ville ikke ha oppfylt sin hensikt, og hele menneskehetens rase ville gå tapt og være uten håp. Apostelen Paulus underviste Korinterne: “Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet”2. Oppstandelsen er en av de viktigste læresetningene i vår religion og i kristendommen. Den er avgjørende for å oppnå evig liv. Når vi øker vår tro på Kristus, øker vårt vitnesbyrd og vår forståelse av oppstandelsen, vårt håp øker, vår evne til å utholde motgang, livets utfordringer og alle prøvelsene vi er og vil bli utsatt for.

Takket være oppstandelsen har vi et håp om at vi vil leve igjen og møtes igjen, uavhengig av de fysiske ufullkommenheter vi måtte ha hatt i dette liv. Oppstandelsen er en gratis gave, den er ubetinget og gjelder alle som har levet, til dem som lever og til dem som skal leve.

Frelseren forkynte at det er visshet om et liv etter dette. Han sa: “Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør”3.

I en verden som er så forvirret og usikker som den vi lever i idag, kan vi finne håp om at alt vil bli bedre. Jeg er sikker på at bedre tider vil komme og oppstandelsen er læren som bringer oss dette håp. Hvis vi fokuserer på Frelseren, vil alt gi mening, selv om det virker lite meningsfylt en stund. Dette er en av de største velsignelser vår himmelske Fader har gitt oss, at hans Sønn har dødd for oss for å gi oss liv igjen.

Jeg vet at min familie og jeg en dag vil møte min yngre bror igjen, i det øyeblikket vi oppstår. Jeg vet også at hvis vi er trofaste, kan vi være sammen som en evig familie. Jeg vet at Kristus er oppstått og lever! Jeg vet ved Den hellige ånd at dette er sant. Oppstandelsen er ikke bare en stor gave, men den er den kjærlighet som Gud har til oss.

 

1History of the Church, 3:30; fra redaktørens artikkel publisert i Elders’ Journal, juli 1838, s. 44; Joseph Smith var redaktøren for tidsskriftet.

2 1 Korinterbrev 15:14

3 Johannes 11:25