Statue av John A. Widtsoe på Frøya

Lørdag 17. juni 2017 samles Widtsoes barnebarn, 120 amerikanere og mange nordmenn til avduking av en messingstatue av den kjente apostelen, akademikeren og vitenskapsmannen. Feiringen skal vare hele helgen.

Frøya Historielag føler sitt ansvar for å bevare den historiske arven på Frøya. De så at mange av de mest avsidesliggende stedene, som Inntian, ble avfolket.  Historielaget mente at støtta til minne om frøyværingene som deltok i Gulltransporten under krigen burde komme inn til et sted der den kunne bli sett, både av frøyværinger og «uta-bøgds folk». Så kom noen i tanker om at John A. Widtsoe-støtta kunne settes sammen med gulltransportstøtta i en slags «kultur-park» ved siden av Kultur- og kompetansesenteret på Sistranda. Da det ble oppdaget at støtta av John A. Widtsoe var tatt ned, ble historielaget bestyrtet, og forfulgte idéen sin.

Overfor den siste som fungerte som «vaktmester» for støtta (Arne Dahlø), argumenterte de for at «ungdommene på Frøya behøvde et akademisk ideal å strekke seg etter». Litt motvillig fikk de aksept for idéen hos denne «vaktmesteren». Historielaget anmodet næringslivet på Frøya om å støtte prosjektet økonomisk, og ble overrasket da det ikke bare var midler for dette prosjektet, men at de også ville få støtte dersom de utvidet prosjektet til å omfatte et større minnesmerke. «Det gamle var mest for en gravstein å anse.»

Gjennom en serie hendelser, den ene mer positiv enn den andre, ble en kunstner i Utah, Dennis Smith, forelagt oppgaven. Han responderte raskt med å lage tre forskjellige modeller som han sendte bilder av til Norge. Det ble enighet om å velge en av disse forslagene, men at John måtte avbildes som en yngre mann, slik at han ble et mer gjenkjennelig ideal for ungdommer.

Dette er resultatet av kunstnerens arbeid, en statue på 235 cm i messing som avbilder John A. Widtsoe i ferd med å foreta kjemiske analyser.

Statuen skal settes opp på Sistranda, foran inngangen til kultur- og kompetansesenteret, og avdukes den 17. juni 2017. Tre av barnebarna til John A. Widtsoe er blitt anmodet om å foreta avdukingen.  I tillegg kommer omtrent 120 amerikanere, noen fra akademia og noen direkte etterkommere av John A. Widtsoe for å være til stede. Forhåpentligvis vil det i tillegg komme mange «uta-bøgds folk» fra Norge, så vel som Frøyværinger for å bivåne hendelsen. Festivitasen varer fra fredag 16. juni, gjennom hele lørdagen og ender opp ettermiddagen søndag 18. juni, så dette blir festivitas «trio heidle dagar til ende» Oppslutningen fra USA overrasker oss, og får oss til å slutte at han er mer berømt, og har høyere status enn vi hadde trodd.

Erlend Peterson viser frem den flotte statuen av en bemerkelsesverdig mann.