Stavskonferanse i Oslo stav 27. og 28. april 2024

Romerike møtehus

Vi har blitt oppmuntret til å være med på stavskonferansemøtene, og velsignelsene er store når vi gjør det.

Helgen 27. og 28. april 2024 avholdt Oslo stav sin konferanse i Romerike møtehus. Det ble en spesiell anledning til å høre oppløftende budskap og råd fra våre ledere i staven og andre inviterte talere. Konferansens tema var pakter.

Her er noen tanker som ble delt fra talerstolen:

  • Min misjon som ung, forandret mitt liv. Jeg lærte at alle er Guds barn, og jeg traff og underviste mennesker jeg aldri vil glemme.
  • Å holde ut til enden betyr å bli fullkommengjort gjennom Jesus Kristus. Forsoningens mirakel handler ikke om å reise hjem, men at vi skal føle oss hjemme på reisen.
  • Vi er et paktens folk. Pakter vi inngår, kan gi oss styrke og kraft. Å være sterk er å våge å se lyset i mørket. Når vi legger alt i Herrens hender, vil han hjelpe oss. Tempelet kan hjelpe oss å ha en trygghet
  • Jeg erfarte på min misjon å lære av Herren personlig. Da jeg underviste andre, fikk de mer fred og også svar—og jeg ble selv undervist.
  • Å knele ned ved alteret for å bli beseglet for tid og all evighet, er den ultimate pakten vi inngår med vår himmelske Fader. Sett utenfra er dette en enkel handling, men den er av enorm åndelig betydning. Det er oppmuntrende å høre president Nelson fortelle om detaljene rundt tempelet, og å grunne på hva det betyr for oss personlig.Vi trenger flere misjonærer, både yngre og eldre. Vi tjener side om side. Som misjonær lever jeg mitt beste liv, fordi jeg alltid har Jesus Kristus «i lommen min». Våg å reise på misjon!
  • Kan du forestille deg dagen når templet på Hvalstad blir innviet? Er du rede? Er du forberedt? Hvis ikke, begynn nå! Jesus Kristus betalte en gjeld han ikke skyldte, fordi vi skylder en gjeld vi ikke kan betale. Stedet vi kan komme nærmest ham, er i tempelet. Det å være en pakts-lojal siste-dager-hellig, er å være en person som virkelig prøver å etterligne Jesus Kristus.
  • Før hadde jeg fokus på sport, men misjonen forandret det. Jeg har troen på at vårt hjerte kan forandre seg, og at det som var viktig før, ikke blir like viktig når vi fokuserer på Kristus. Jeg føler nærhet, fred og Den hellige ånd, og er takknemlig for det. Vi kan ta eierskap for vår egen åndelighet. Vi kan ta ansvar. Ikke overlat det til andre.
  • Jesus Kristus er den eneste som var i stand til å utføre forsoningen for hele menneskeheten. Han lever i dag, og det han gjorde, gjør det mulig for oss å komme tilbake til vår himmelske Fader.
  • Å feile er en del av livet. Kristus tar over når vi ikke klarer mer. Vi er dyrebare for ham, og alle har lik verdi. Når vi lar Mesteren berøre vårt liv, foredler han vår innsats.
  • Tro på Jesus Kristus er essensiell for vår reise i evangeliet. Vi må ikke bare tro på ham, men stole på ham slik at han kan hjelpe oss å møte utfordringer og frykt. Det er normalt å føle seg overveldet, fortapt og redd—å vende seg til Kristus er alltid svaret.

De to siste talerne var misjonspresident Kirt W. Montague og stavspresident Eric Johnson.
Misjonspresidenten har tjent med sin hustru, Sindy, i Norge de siste tre årene. Da de kom til landet var det bare 16 misjonærer her, men nå har antallet økt til 70. «Det har vært en fantastisk reise,» sa han og oppmuntret oss til å utvikle et nærmere forhold til Jesus Kristus som en forberedelse til tempelet i Norge. «Du er god nok til å utføre hans arbeid.»

Til avslutning snakket stavspresident Johnson om begavelsen i tempelet, om undervisningen der, og det å inngå hellige pakter. «Vi trenger å leve en større grad av innvielse. Jeg oppfordrer dere til å tenke på hva det betyr å vie vår tid, våre talenter, og alt vi er velsignet med til Jesu Kristi Kirke.»

President og søster Montague
President og søster Montague

Stavskonferansen ble en åndelig fest med gode ord og vakker musikk av et kor fra Romerike menighet, samt kor fra både Primær og Unge kvinner.

Vi er takknemlige for muligheten til å lære og føle Den hellige ånd vitne om sannheten av evangeliet, og dermed få et sterkere ønske om å bli bedre og gjøre godt.

Nytt presidentskap i unge kvinner: Kjersti Sandum 1. rådgiver, Cecilie Lundgren president, Anne Horgmo 2. rådginer, Laila Gjærum sekretær.
Nytt presidentskap i unge kvinner: Kjersti Sandum 1. rådgiver, Cecilie Lundgren president, Anne Horgmo 2. rådginer, Laila Gjærum sekretær.