Styrk ekteskapet gjennom tro på Jesus Kristus

Grunnlaget for et sterkere og evig ekteskap

Nach Auffassung der Heiligen der Letzten Tage entsteht mit der Eheschließung von Mann und Frau eine neue Familie. Die familiären Beziehungen werden inniger, wenn jeder in der Familie sein Herz Jesus Christus zuwendet.
Siste dagers hellige tror at en ny familie begynner når en mann og en kvinne gifter seg. Siste dagers helliges familierelasjoner blir styrket ved hengivenhet til Jesus Kristus.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at ekteskap og familie er like viktige i dag som de noensinne har vært! “Familien – En erklæring til verden” et offisielt dokument fra Kirken, forklarer at “ekteskap mellom en mann og en kvinne er innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid” (Liahona, jan. 1996, s. 101). Siste dagers hellige familier tror at ekteskapet ikke bare er en midlertidig juridisk kontrakt, men en befaling fra Gud og et hellig paktsforhold (se Bruce C. Hafen, “Paktsekteskap”, Lys over Norge, jan. 1997, 25–27). En pakt er et løfte vi inngår med Gud. Når et siste dagers hellig par gifter seg, gir de et løfte til Gud om å elske og ha omsorg for hverandre, og Gud lover at ekteskapet kan vare i all evighet. En leder i Kirken forklarte det slik: “Ekteskapet er en gave fra Gud til oss. Kvaliteten på vårt ekteskap er en gave fra oss til ham” (L. Whitney Clayton, “Ekteskap: Se og lær”, Liahona, mai 2013, 85).

Finn ut hva medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror om ekteskap og familie

Siste dagers hellige tror at de største velsignelsene i form av kjærlighet og lykke oppnås gjennom paktsrelasjonene ekteskap og familie. Kirkens doktrine lærer oss at menn og kvinner har unike og utfyllende egenskaper, og at menn og kvinner derfor skulle hjelpe hverandre og utvikle seg sammen (se “Familien – En erklæring”, 101).

Siste dagers hellige tror at ekteskap og familie har vært en viktig del av Guds plan siden jordens skapelse, da Adam ble satt i Edens have. Gud sa at det “ikke er godt for mennesket å være alene” (1 Mos 2:18), og Eva ble Adams livsledsager. Med henvisning til Adam og Eva sa David A. Bednar, en siste dagers hellig leder, at “den unike kombinasjonen av åndelige, fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper hos både menn og kvinner trengtes for å iverksette [Guds plan] for lykke. Alene kunne hverken kvinnen eller mannen oppfylle sin skapelses formål” (David A. Bednar, “Ekteskap er avgjørende for hans evige plan”, Liahona, juni 2006, 51).

Selv om ekteskap og familieliv kan gi unike utfordringer, tror siste dagers hellige at en familie med en mor og en far som er gift, gir den ideelle rammen for å føde og oppfostre barn. Fremfor alt tror siste dagers hellige at hvis vi lar Jesus Kristus stå sentralt i vårt ekteskap og våre familieforhold, kan det hjelpe oss å komme nærmere ham og våre familiemedlemmer, og hjelpe oss å finne en glede som ikke kan finnes på noen annen måte.

Latter-day Saints believe that a new family starts when a man and woman are married. Latter-day Saint family relationships are strengthened by devotion to Jesus Christ. (c) Intellectual Reserve

Hvorfor Jesus Kristus er vårt fullkomne eksempel

Siste dagers hellige tror at vår Herre Jesus Kristus er forbildet på alle egenskaper som er viktige i ekteskap og familieliv. Da Jesus Kristus levde på jorden, var han det fullkomne eksempel på kjærlighet, tålmodighet, ydmykhet, godhet og uselvisk tjeneste – egenskaper som kan gjøre mye for å skape et lykkelig hjem!

Siste dagers hellige tror også at det ideelle ekteskapsforholdet har Jesus Kristus i sentrum. Mange siste dagers hellige-familier forestiller seg en slik ekteskapsrelasjon som en trekant, med Jesus Kristus på toppen av trekanten og ektefellene i hvert sitt hjørne av trekanten. Når hver ektefelle arbeider for å bli mer lik Kristus, beveger de seg fra trekantens hjørner, langs sidene i retning Kristus som er øverst. Når de beveger seg nærmere Kristus, kommer de også nærmere hverandre. Forent trofasthet mot Kristus bringer ektepar sammen (se David A. Bednar, “Ekteskap er avgjørende”, 54).


Siste dagers hellige tror at en ny familie begynner når en mann og en kvinne gifter seg. Siste dagers helliges familierelasjoner blir styrket ved hengivenhet til Jesus Kristus.


Hvordan Kristus-lignende ekteskap er et eksempel for våre barn

Når vårt ekteskap og vår familie har Jesus Kristus i sentrum, underviser vi barna ved vårt eksempel. David A. Bednar forklarte: “Når unge kvinner og menn oppfatter gjensidig respekt, hengivenhet og kjærlighet mellom mann og hustru, vil de gå inn for å fremelske de samme egenskapene i seg selv. Våre barn . . . vil lære mest av det vi gjør og er – selv om de husker relativt lite av det vi sier” (“Ekteskap er avgjørende”, 54). Siste dagers hellige tror at akkurat slik Jesus Kristus er vårt fullkomne eksempel, kan vi være et godt eksempel for våre barn når vi prøver å gjøre det han ville ha gjort hvis han var på jorden.

Hvordan du kan lære mer om hva medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror på

For å lære mer om siste dagers hellige og Guds plan for deg og din familie, kan du gå inn på komtilkristus.no.