Styrke tro gjennom Kristi vedvarende kjærlighet

Elder Kearon
Eldste Patrick Kearon Storbritannia President for området Europa

Frelseren er det perfekte eksemplet på kjærlighet i tanke, ord og gjerning. Skriftene gir oss forståelse for hans kjærlige vesen. Da Forløseren vasket apostlenes føtter, sa han: “Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.” [1] Kristus inviterer oss til å se etter måter vi kan vise og føle større kjærlighet i livet vårt.


Gjennom denne enkle planen har vi muligheter til å lære om Frelseren og hans kjærlighet. Disse tre trinnene bringer oss nærmere ham og hans læresetninger.


En: Ta med en venn. Frelseren elsker hvert eneste av Guds barn. Vi kan lære å se oss selv og andre slik han gjør. Vær en god venn. En enkel tekstmelding eller telefonsamtale kan utgjøre en stor forskjell i en annens liv. Inviter en venn til å gå en spasertur sammen med deg, spise et måltid sammen med deg og komme til kirken sammen med deg. Du vil bli mer bevisst på den vennens gleder og behov, og du vil bli gitt anledninger til å dele Kristi sanne kjærlighet.[2]


To: Bli åndelig og timelig selvhjulpen. Når åpenbaring kommer, reagèr raskt. Åpenbaring kan rettes mot både åndelige og timelige anliggender. Åndelig styrke kan økes ved å lese Skriftene mer regelmessig og faste med større hensikt. Du kan motta en tilskyndelse til å gå videre med utdannelse, søke på en bedre jobb eller spare mer. Når du blir mer selvhjulpen vil du bli mer i stand til å styrke andre. 


Tre: Finn en av dine forfedre. Ved å finne en av dine forfedre kan du oppdage mer om hvem du er og hvor du kommer fra. Denne kunnskapen vil lede deg til en enda større forståelse av hvor du er på vei. Når du oppdager nye forbindelser til dine forfedre vil du få en dypere forståelse for at du er en elsket sønn eller datter av Gud.


Når du konsekvent handler ifølge disse tre invitasjonene og setter mål for hver av dem, vil du begynne å motta den belønning som er lovet dem som streber etter rettferdighet, nemlig fred i denne verden og evig liv i den kommende verden.[3] Å arbeide med disse målene med vedvarende Kristus-lignende kjærlighet vil gi deg en dypere verdsettelse av evangeliets godhet og et økt ønske om å dele det.[4][1]  Johannes 13:34

[2] Moroni 7:47

[3] Lære og pakter 59:23

[4] Alma 34:4