Budskap fra områdets ledere

Lær mer om prinsippene som hjelper deg å bli bedre kjent med Jesus Kristus.
Prinsippene i Jesu Kristi evangelium hjelper oss å behandle hverandre rettferdig og forbereder oss til å bli en del av Sion.
Vi er alle brødre og søstre, hver enkelt et barn av en kjærlig Fader i himmelen. Hans Sønn, vår Herre Jesus Kristus, innbyr alle til å komme til ham
Det finnes en annen guddommelig og konsekvent sannhet, at Kristus, vår bror og Frelser, sonet for alle menneskers overtredelser, for enhver, uavhengig av opprinnelse, rase eller trosbekjennelse
Lederskapet i Området Europa nord
Å undervise på Frelserens måte krever at vi setter ham først i vårt liv, følger hans læresetninger og sprer kjærlighet omkring oss.
Vår Frelser bygget broen som fører til liv og lykke. Gjennom ham finner vi håp, veiledning og evig liv.
Etter å ha opplevd å bli fylt med Den hellige ånd, er et vanlig utbytte ofte å få et ønske om å forplikte seg på nytt til å leve nærmere Herren. Det kan også føre med seg et sterkere engasjement og en sterkere motivasjon til å gjøre godt og hjelpe andre. Kanskje til og med sterkere kjærlighet og tålmodighet overfor andre.
Les planen og sett mål
Les planen og sett mål
Vi vet at den største og mest verdifulle gave noensinne, gitt av både Faderen og Sønnen, var den gave Jesu Kristi forsoning er. På grunn av deres gave har døden ingen brodd og graven har ingen seier . På grunn av Kristi forsoning, er forløsning, evig frelse og opphøyelse tilgjengelig for hele menneskeheten - ja, så mange som vil.
Fordi alle disse dydene er Kristus-sentrerte og handlingsorienterte, fører de kraft inn i vårt liv.