Budskap fra områdets ledere

Skriftene utstråler virkelig en åndelig kraft som vi så presserende trenger i vår tid. I Skriftene finner vi svar på livets viktigste spørsmål. Når vi studerer Skriftene daglig som familie eller som venner og deler våre tanker og erfaringer med hverandre, styrker vi vår forbindelse med hverandre og vår himmelske Fader.
Kan du forestille deg en mer spennende velsignelse: Å samarbeide med Frelseren for å helbrede lidelsene til folk rundt omkring oss og være et redskap til deres frelse?
Realiteten er at jordelivets omskiftinger noen ganger er ondskapsfulle, men på grunn av Frelseren overskygger evighetens løfter til og med den mørkeste av jordiske prøvelser. Et evig perspektiv forandrer alt når vi forstår: “alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode.”
Kristus er virkelig en vidunderlig rådgiver. La oss gjøre bruk av denne gaven når vi føler oss usikre, la oss virkelig prøve å “høre ham”
På grunn av Frelseren har midlene blitt tilveiebragt for ikke bare å holde ut, men for å overvinne våre prøvelser, og vi er lovet at bedre tider alltid ligger foran oss.
Omformulert kunne erklæringen “mennesket er til for å kunne ha glede”1 lyde: “Hele formålet med din eksistens, er at du skal motta glede.”
Jeg innbyr dere til å følge Moronis råd når han formaner oss til å ta våre svakheter til Herren: “Og hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet… for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.”
Frelseren viser en helt annen vei for sine disipler. Det er en vei som er mindre opptatt av “å ha” og mer fokusert på “å være”. Spesielt befalte han oss å være kjærlige, vennlige, tilgivende, barmhjertige, tålmodige, saktmodige, milde, langmodige og ydmyke.
De helligste steder vi har på jorden er templene, som vitner om Frelserens sentrale rolle i tilbedelse i tempelet. Følgende setninger er skrevet ved inngangen til tempelet: “Helliget Herren” og “Herrens hus”.
Har våre barn, ungdom og unge voksne i dag dette håpet som lar dem stå frem foran Guds trone med frimodighet?
Omvendelse er Herrens prosess for å motta åndelig vekst og glede – gleden over forløsningen i ham.4
Les planen og sett mål