Budskap fra områdets ledere

Å undervise på Frelserens måte krever at vi setter ham først i vårt liv, følger hans læresetninger og sprer kjærlighet omkring oss.
Vår Frelser bygget broen som fører til liv og lykke. Gjennom ham finner vi håp, veiledning og evig liv.
Etter å ha opplevd å bli fylt med Den hellige ånd, er et vanlig utbytte ofte å få et ønske om å forplikte seg på nytt til å leve nærmere Herren. Det kan også føre med seg et sterkere engasjement og en sterkere motivasjon til å gjøre godt og hjelpe andre. Kanskje til og med sterkere kjærlighet og tålmodighet overfor andre.
Les planen og sett mål
Les planen og sett mål
Vi vet at den største og mest verdifulle gave noensinne, gitt av både Faderen og Sønnen, var den gave Jesu Kristi forsoning er. På grunn av deres gave har døden ingen brodd og graven har ingen seier . På grunn av Kristi forsoning, er forløsning, evig frelse og opphøyelse tilgjengelig for hele menneskeheten - ja, så mange som vil.
Fordi alle disse dydene er Kristus-sentrerte og handlingsorienterte, fører de kraft inn i vårt liv.
Vi er alle forskjellige og kan ha ulik tilnærming til det å høre Ham, men selv om vi er forskjellige så er vi alle Guds barn, han elsker oss for den vi er og Han ønsker at vi skal høre Ham. Skal vi høre Ham, så må vi gjøre en innsats. Hva er ditt hjertes største ønske? Hva kan du gjøre for å høre Ham?
Å være oppmerksom på andres behov fører til helliggjørelse i vårt eget liv.
For å hjelpe dem å finne en mer fokusert måte å få kontakt med Frelseren på, har Kirken sørget for det nye programmet ‘Barn og ungdom’.
Skriftene utstråler virkelig en åndelig kraft som vi så presserende trenger i vår tid. I Skriftene finner vi svar på livets viktigste spørsmål. Når vi studerer Skriftene daglig som familie eller som venner og deler våre tanker og erfaringer med hverandre, styrker vi vår forbindelse med hverandre og vår himmelske Fader.
Kan du forestille deg en mer spennende velsignelse: Å samarbeide med Frelseren for å helbrede lidelsene til folk rundt omkring oss og være et redskap til deres frelse?