Budskap fra områdets ledere

De helligste steder vi har på jorden er templene, som vitner om Frelserens sentrale rolle i tilbedelse i tempelet. Følgende setninger er skrevet ved inngangen til tempelet: “Helliget Herren” og “Herrens hus”.
Har våre barn, ungdom og unge voksne i dag dette håpet som lar dem stå frem foran Guds trone med frimodighet?
Omvendelse er Herrens prosess for å motta åndelig vekst og glede – gleden over forløsningen i ham.4
Les planen og sett mål
Hvis vi skal holde ut de prøvelser, fristelser og utfordringer vi får i disse svært vanskelige tider og til slutt vende tilbake til vår himmelske Fader, er det avgjørende at vi går fremover med tro.
Når vi tenker over enkeltbegivenhetene i Frelserens liv, hvordan fokuserer vi dypere på det som skjedde mellom de helligste hendelsene, hans fødsel og død?
Generalkonferansen vil i noen måneder være synlig i speilbildet bak oss. Hvordan har vi hatt utbytte av dens sterke påvirkning? Hvordan har livet vårt blitt endret? Hvordan har vi anvendt dens dyrebare lærdommer?
Vi betaler tiende med tro mer enn penger. Gud er mer interessert i vår lydighet og påvirkningen det har på vår sjel når vi oppgir en ærlig tiende, enn beløpet vi betaler.
Lurer du på hvordan du kan invitere en venn til å motta evangeliet? Mulighetene er uendelige...
Tempelarbeid og slektshistorie kan bidra til å åpne himmelens porter. Moro er det også!
Kristus lover glede til dem som jobber med Ham, og med andre, i å samle inn Guds barn.
Ny informasjon angående strategiske mål for utvelgelse av salmer og sanger, i tillegg til doktrinære prioriteringer for forslag til nye sanger.