Budskap fra områdets ledere

Hvis vi skal holde ut de prøvelser, fristelser og utfordringer vi får i disse svært vanskelige tider og til slutt vende tilbake til vår himmelske Fader, er det avgjørende at vi går fremover med tro.
Når vi tenker over enkeltbegivenhetene i Frelserens liv, hvordan fokuserer vi dypere på det som skjedde mellom de helligste hendelsene, hans fødsel og død?
Generalkonferansen vil i noen måneder være synlig i speilbildet bak oss. Hvordan har vi hatt utbytte av dens sterke påvirkning? Hvordan har livet vårt blitt endret? Hvordan har vi anvendt dens dyrebare lærdommer?
Vi betaler tiende med tro mer enn penger. Gud er mer interessert i vår lydighet og påvirkningen det har på vår sjel når vi oppgir en ærlig tiende, enn beløpet vi betaler.
Lurer du på hvordan du kan invitere en venn til å motta evangeliet? Mulighetene er uendelige...
Tempelarbeid og slektshistorie kan bidra til å åpne himmelens porter. Moro er det også!
Kristus lover glede til dem som jobber med Ham, og med andre, i å samle inn Guds barn.
Ny informasjon angående strategiske mål for utvelgelse av salmer og sanger, i tillegg til doktrinære prioriteringer for forslag til nye sanger.
Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
Vår hverdag kjennetegnes ofte av støy og urolighet. Å legge det bak seg fra tid til annen, å komme til Herrens hus og åpne oss selv til et miljø preget av fred og hellighet bringer fred til vår sjel.
Tro på Kristus gir oss glede, håp og selvtillit i tillegg til “styrke nok til å bli stående i enhver viktig begivenhet i vårt liv
Når vi tar fatt på dette nye året og setter våre personlige mål, med det øverste som er “Følg profeten,” vil dette bringe de største velsignelsene i livet.