Budskap fra områdets ledere

Kristus er virkelig en vidunderlig rådgiver. La oss gjøre bruk av denne gaven når vi føler oss usikre, la oss virkelig prøve å “høre ham”
På grunn av Frelseren har midlene blitt tilveiebragt for ikke bare å holde ut, men for å overvinne våre prøvelser, og vi er lovet at bedre tider alltid ligger foran oss.
Omformulert kunne erklæringen “mennesket er til for å kunne ha glede”1 lyde: “Hele formålet med din eksistens, er at du skal motta glede.”
Jeg innbyr dere til å følge Moronis råd når han formaner oss til å ta våre svakheter til Herren: “Og hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet… for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.”
Frelseren viser en helt annen vei for sine disipler. Det er en vei som er mindre opptatt av “å ha” og mer fokusert på “å være”. Spesielt befalte han oss å være kjærlige, vennlige, tilgivende, barmhjertige, tålmodige, saktmodige, milde, langmodige og ydmyke.
De helligste steder vi har på jorden er templene, som vitner om Frelserens sentrale rolle i tilbedelse i tempelet. Følgende setninger er skrevet ved inngangen til tempelet: “Helliget Herren” og “Herrens hus”.
Har våre barn, ungdom og unge voksne i dag dette håpet som lar dem stå frem foran Guds trone med frimodighet?
Omvendelse er Herrens prosess for å motta åndelig vekst og glede – gleden over forløsningen i ham.4
Les planen og sett mål
Hvis vi skal holde ut de prøvelser, fristelser og utfordringer vi får i disse svært vanskelige tider og til slutt vende tilbake til vår himmelske Fader, er det avgjørende at vi går fremover med tro.
Når vi tenker over enkeltbegivenhetene i Frelserens liv, hvordan fokuserer vi dypere på det som skjedde mellom de helligste hendelsene, hans fødsel og død?
Generalkonferansen vil i noen måneder være synlig i speilbildet bak oss. Hvordan har vi hatt utbytte av dens sterke påvirkning? Hvordan har livet vårt blitt endret? Hvordan har vi anvendt dens dyrebare lærdommer?