Budskap fra områdets ledere

Vi betaler tiende med tro mer enn penger. Gud er mer interessert i vår lydighet og påvirkningen det har på vår sjel når vi oppgir en ærlig tiende, enn beløpet vi betaler.
Lurer du på hvordan du kan invitere en venn til å motta evangeliet? Mulighetene er uendelige...
Tempelarbeid og slektshistorie kan bidra til å åpne himmelens porter. Moro er det også!
Kristus lover glede til dem som jobber med Ham, og med andre, i å samle inn Guds barn.
Ny informasjon angående strategiske mål for utvelgelse av salmer og sanger, i tillegg til doktrinære prioriteringer for forslag til nye sanger.
Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
Vår hverdag kjennetegnes ofte av støy og urolighet. Å legge det bak seg fra tid til annen, å komme til Herrens hus og åpne oss selv til et miljø preget av fred og hellighet bringer fred til vår sjel.
Tro på Kristus gir oss glede, håp og selvtillit i tillegg til “styrke nok til å bli stående i enhver viktig begivenhet i vårt liv
Når vi tar fatt på dette nye året og setter våre personlige mål, med det øverste som er “Følg profeten,” vil dette bringe de største velsignelsene i livet.
De tre vise menn ga gaver til det nyfødte barnet Jesus. Deres gaver kan også fortelle noe om hva Jesus senere vill gi til oss alle.
Den beste måten å dele evangeliet på er å vise gleden vi finner i å etterleve den.
Eldste Alan T. Phillips forteller om hvordan vi kan finne fred i verdens stormer.