Evangelieemner

10. september er verdensdagen for forebygging av selvmord. Hva kan vi gjøre?
Vi elsker og holder Bibelen i ære som Guds ord.
Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
De siste-dagers-helliges tempelkledning er hellig, religiøs bekledning som brukes av trossamfunnets trofaste medlemmer. Lær mer om tempelkledninger og religiøs bekledning.
Mormons bok handler om Guds forhold til sitt folk i fordums tid. Lær mer om hvordan Mormons boks lære er relevant i dag.
Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Lær mer om disse læresetningene og om Guds kjærlighet til deg.
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige begynte da Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith. Lær mer om Josephs bemerkelsesverdige første syn.
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at Lære og pakter er en bok med hellig skrift tiltenkt vår tid. Lær mer om hva siste dagers hellige tror om Lære og pakter.
Finn ut hva Bibelen lærer oss om Den hellige ånd
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har ikke praktisert polygami på over 100 år. Finn ut sannheten om siste dagers hellige og polygami.
Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus er Guds sønn. De tror også på Bibelens læresetninger om ham. Finn ut hva Bibelen lærer oss om noen av miraklene Jesus Kristus utførte mens han levde på jorden.