Forløse de døde

  RootsTech, der FamilySearch står som vertskap, er en global konferanse som feirer familier gjennom generasjoner, der mennesker i alle aldre oppdager og deler sine minner og forbindelser. I år ble en slik konferanse avholdt i London for første gang.
  I over nitti år har Randolf Gaarder bidratt i kirken i Norge. Les mer om noen av hans erfaringer...
  Tempelarbeid og slektshistorie kan bidra til å åpne himmelens porter. Moro er det også!
  Vår hverdag kjennetegnes ofte av støy og urolighet. Å legge det bak seg fra tid til annen, å komme til Herrens hus og åpne oss selv til et miljø preget av fred og hellighet bringer fred til vår sjel.
  Når vi tar fatt på dette nye året og setter våre personlige mål, med det øverste som er “Følg profeten,” vil dette bringe de største velsignelsene i livet.
  Siste-dagers-hellige tror at templet er Herrens hus. Finn ut hvorfor templer blir bygget og hva som skjer under en innvielse av et siste-dagers-hellig tempel.