Generalkonferansen (med undertekster)

Bli med den 1.-2. april på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 1.-2. oktober på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 2.-3. april på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 2.-3. oktober på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.