Jesus Kristus

Fra og med 1. desember 2023 vil alle med en kirkekonto i Europa kunne registrere seg for ett gratis årlig abonnement per husstand på ett eller flere av Kirkens blader
Takknemlighet er en stor og grunnleggende Kristus-lignende egenskap som vi trenger å utvikle i våre liv
Når vi ber til Gud i tro forsterker vi vårt forhold til ham og kan motta veiledning og inspirasjon
Lær mer om prinsippene som hjelper deg å bli bedre kjent med Jesus Kristus.
Prinsippene i Jesu Kristi evangelium hjelper oss å behandle hverandre rettferdig og forbereder oss til å bli en del av Sion.
Vi er ofte vår egen dommer og bøddel og straffen er ofte veldig hard.
Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
Les det Første Presidentskaps budskap til verden om julen og dens gaver
De tre vise menn ga gaver til det nyfødte barnet Jesus. Deres gaver kan også fortelle noe om hva Jesus senere vill gi til oss alle.
Eldste Alan T. Phillips forteller om hvordan vi kan finne fred i verdens stormer.
Vi har alle svakheter som tar oss vekk fra den lykken Gud vil gi oss. Hvordan kan vi få hjelp til å overvinne dem?
Jesus Kristus kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp for deg. Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.