Jesus Kristus

Vi er ofte vår egen dommer og bøddel og straffen er ofte veldig hard.
Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
Les det Første Presidentskaps budskap til verden om julen og dens gaver
De tre vise menn ga gaver til det nyfødte barnet Jesus. Deres gaver kan også fortelle noe om hva Jesus senere vill gi til oss alle.
Eldste Alan T. Phillips forteller om hvordan vi kan finne fred i verdens stormer.
Vi har alle svakheter som tar oss vekk fra den lykken Gud vil gi oss. Hvordan kan vi få hjelp til å overvinne dem?
Jesus Kristus kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp for deg. Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.
Mormons bok handler om Guds forhold til sitt folk i fordums tid. Lær mer om hvordan Mormons boks lære er relevant i dag.
Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Lær mer om disse læresetningene og om Guds kjærlighet til deg.
Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus er Guds sønn. De tror også på Bibelens læresetninger om ham. Finn ut hva Bibelen lærer oss om noen av miraklene Jesus Kristus utførte mens han levde på jorden.
Har du noen gang lurt på om medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er kristne? Finn ut hvordan Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges tjenesteinnsats vitner om at siste dagers hellige er kristne.
Personlig omvendelse til evangeliet ved tro på Jesus Kristus