Kirkens historie

Margit Røsvik bygget opp kirken i Hammerfest og Norge. Les historien om hvordan hun fant evangeliet, og levde det gjennom et langt liv.
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
Mormonene tror at Lære og pakter er en bok med hellig skrift som er ment for vår tid. Lær mer om hva mormonene tror om Lære og pakter.
Aktuelle nyheter om Jesu Kristi kirke vitner om vekst og fremgang. Lær mer om medlemmer, misjonærer og templer i Jesu Kristi kirke.
Lørdag 17. juni samles Widsoes barnebarn og mange andre til avduking av en messingstatue av den kjente apostelen, akademikeren og vitenskapsmannen.
About Us Page