Kirkens historie

23. og 24. september 2023 ble høstkonferansen for Drammen stav avholdt i Stavanger, med variert program fra taler til talentaften.
Margit Røsvik bygget opp kirken i Hammerfest og Norge. Les historien om hvordan hun fant evangeliet, og levde det gjennom et langt liv.
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at Lære og pakter er en bok med hellig skrift tiltenkt vår tid. Lær mer om hva siste dagers hellige tror om Lære og pakter.
Lørdag 17. juni samles Widsoes barnebarn og mange andre til avduking av en messingstatue av den kjente apostelen, akademikeren og vitenskapsmannen.
Om oss