lokale artikler

Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil tale i en spesiell sending, Undervisning på Frelserens måte, søndag 12. juni 2022.
Kvinner og menn som virker frivillig i lederroller i menigheter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige rundt om i Europa, drar nytte av et voksende program om hvordan man skal respondere til personer som opplever følelsesmessig krise.
De tolv leksjonene kombinerer utdannelses-, åndelig og terapeutisk tilnærming til rehabiliteringen. Hovedfokuset i dette programmet er på Frelseren Jesus Kristus og hans forsonings helbredende kraft.
Han sier at de er eksempler for verden på godhet, besluttsomhet og lys
På søndag 20. mars 2022 kl. 19:30 vil søster Reyna I. Aburto, annenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, og søster Michelle D. Craig, førsterådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap tale på en spesiell andakt der eldste Erich W. Kopischke i presidentskapet for området Europa presiderer.
Minneord om Norunn Klettum fra oslo
Andre artikkel i serien ‘Milepæler og mirakler: Arven etter siste dagers hellige i Europa’
Den første fullstendige fotografiske opptegnelsen av det som er igjen av originalmanuskriptet
The Tabernacle Choir bekjentgjorde i dag at Heritage Tour 2022 ved The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, opprinnelig planlagt for 2020, og utsatt i 2021, er avlyst.
Første artikkel i serien ‘Milepæler og mirakler: Siste dagers helliges arv i Europa
Oversettere i det enkelte land utvider mulighetene til å besøke fjerne steder
Søndag 23. januar 2022 vil en spesiell andakt for medlemmer i området Europa, med president Russell M. Nelson og eldste David A. Bednar og deres hustruer, og eldste Massimo De Feo, bli kringkastet fra 18:00 til 19:30 (norsk tid).