lokale artikler

Unge kvinner fra hele Norge forbereder seg til generalkonferansen i nesten to år
Jul i toner kor og orkester sang julen inn den første helgen i desember med veldedighetskonsert i Åssiden kirke og i Romerike menighet
Ledere i Kirken innbyr alle til å kjenne Jesus Kristus og delta i hans evangelium
Lytt til eldste og søster Renlund tale til unge voksne i hele verden om historiske og personlige beretninger fra “Hellige, bind 3: Djervt, edelt og uavhangig.”
Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil tale i en spesiell sending, Undervisning på Frelserens måte, søndag 12. juni 2022.
Kvinner og menn som virker frivillig i lederroller i menigheter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige rundt om i Europa, drar nytte av et voksende program om hvordan man skal respondere til personer som opplever følelsesmessig krise.
De tolv leksjonene kombinerer utdannelses-, åndelig og terapeutisk tilnærming til rehabiliteringen. Hovedfokuset i dette programmet er på Frelseren Jesus Kristus og hans forsonings helbredende kraft.
Han sier at de er eksempler for verden på godhet, besluttsomhet og lys
På søndag 20. mars 2022 kl. 19:30 vil søster Reyna I. Aburto, annenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, og søster Michelle D. Craig, førsterådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap tale på en spesiell andakt der eldste Erich W. Kopischke i presidentskapet for området Europa presiderer.
Minneord om Norunn Klettum fra oslo
Andre artikkel i serien ‘Milepæler og mirakler: Arven etter siste dagers hellige i Europa’
Den første fullstendige fotografiske opptegnelsen av det som er igjen av originalmanuskriptet