lokale artikler

Andre artikkel i serien ‘Milepæler og mirakler: Arven etter siste dagers hellige i Europa’
Den første fullstendige fotografiske opptegnelsen av det som er igjen av originalmanuskriptet
The Tabernacle Choir bekjentgjorde i dag at Heritage Tour 2022 ved The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, opprinnelig planlagt for 2020, og utsatt i 2021, er avlyst.
Første artikkel i serien ‘Milepæler og mirakler: Siste dagers helliges arv i Europa
Oversettere i det enkelte land utvider mulighetene til å besøke fjerne steder
Søndag 23. januar 2022 vil en spesiell andakt for medlemmer i området Europa, med president Russell M. Nelson og eldste David A. Bednar og deres hustruer, og eldste Massimo De Feo, bli kringkastet fra 18:00 til 19:30 (norsk tid).
På grunn av covid-19-pandemien vil 2021 Heritage Tour med The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, som opprinnelig var planlagt til 17. juni – 8. juli 2021, utsettes til 2022. Konsertene i 2022 vil fremføres i alle de samme byene som planlagt for den opprinnelige turneen.
Du kan nå bruke FamilySearch til å forske på din egen slekt på Norsk.
Lokale ledere vil rådføre seg med hverandre for å avgjøre hvordan de kan gjøre nadverden tilgjengelig for medlemmene minst en gang i måneden
Jorunn Olsen hadde lenge følt Gud lede henne mot noe, men hun visste ikke hva. I mai 2019 følte hun endelig at hun var fremme.
Tilstedeværelse på kristne gudstjenester minker i Europa, spesielt blant yngre generasjoner. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hjelper unge voksne å få kontakt med hverandre og med sin tro, for å bekjempe dette.
Rebecca ville ikke starte misjonen sin i Norge, men det endret seg.