Mormons bok

I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
Mormons bok handler om Guds forhold til sitt folk i fordums tid. Lær mer om hvordan Mormons boks lære er relevant i dag.
Et nytt medlem deler hvordan tro og Mormons bok har velsignet hans familie.