Sabbaten

Bli med den 1.-2. april på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 1.-2. oktober på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 2.-3. april på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 2.-3. oktober på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Direktesending av generalkonferansen 3. og 4. april 2021
Opplev generalkonferansen på nytt med norsk tekst.
Direktesending av generalkonferansen 4. og 5. april 2020
I travle liv er det lett å bruke sabbatsdagen til å ta igjen på tapt arbeid. Men hva skjer om vi heller vier den til Herren?
Det er min bønn at vi alle må delta på nadverdsmøtet på en slik måte at denne opplevelsen vil bidra i betydelig grad til å gjøre sabbaten til “en lyst” (Jesaja 58: 13), ikke bare for oss, men for alle dem vi har ansvar for som vitner om Herrens verk (L&p 88: 81-82).
Å være hellig betyr blant annet å være ren, og å ikke ha verdens merker eller flekker i vårt liv er et stort skritt i retning hellighet.
Overføring av kirkens søndagsmøter i Norge