Selvhjulpenhet

Gode åndelige vaner kan hjelpe oss på veien til åndelig utvikling.
Lokale ledere vil rådføre seg med hverandre for å avgjøre hvordan de kan gjøre nadverden tilgjengelig for medlemmene minst en gang i måneden
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og ledere fra den katolske kirken kommer sammen for å feire integreringen av flyktninger
Gode åndelige vaner kan hjelpe oss på veien til åndelig utvikling.
“Selvhjulpenhet er evnen, og en beslutning om å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. Etter hvert som medlemmer av kirken blir selvhjulpne, blir de også bedre i stand til å stå til tjeneste for og hjelpe andre.