Ungdom

Lytt til eldste og søster Renlund tale til unge voksne i hele verden om historiske og personlige beretninger fra “Hellige, bind 3: Djervt, edelt og uavhangig.”
Vi nærmer oss et nytt Seminar og Institutt-år. Er det verdt innsatsen?