- Velferd og selvhjulpenhet -

Latter-day Saint Charities continues to provide urgently needed help to thousands of Afghan refugees in Germany, the United States and Qatar.
Beredskap for kriser eller vanskelige situasjoner
Opplæring i selvhjulpenhet bidrar til å forbedre menneskers liv på Kapp Verde-øyene.
Montse ble i stand til å snu om på livet sitt både åndelig og profesjonelt, etter å ha deltatt i kurset Utdannelse for bedre arbeid.
Paulos foretak har utviklet seg siden han deltok i kurset Starte og utvikle eget foretak.
Selv om Jaime har blitt rikt velsignet som medlem av Kirken, har han også utholdt mange prøvelser i sitt liv. Da reisebyrået deres sto i stor gjeld, innså han og hans hustru at de trengte hjelp for å få firmaet lønnsomt igjen.
Da Marlon kom hjem fra misjonen sin, følte biskopen hans sterkt at han hadde behov for mer timelig støtte og åndelig veiledning dersom han skulle forbli sterk i evangeliet.
LDS Charities hjelper til med å igangsette et program for synshjelp for skolebarn som har øyeproblemer i Kapp Verde.
Karrièremessen i Assomada i Kapp Verde hjalp folk med å få et ønske om å starte et eget foretak eller forbedre sine ferdigheter for å bli mer selvhjulpen.
LDS Charities samarbeider med Clinical Center University of Sarajevo med opplæring innen gjenopplivning av nyfødte for medisinsk personell på deres intensivavdeling for nyfødte.
LDS Charities samarbeider med statlige organisasjoner for å etablere et program for synshjelp for bosniske skolebarn.
Se hvordan selvhjulpenhetsprinsippene hjelper Fredson med å stå stødig gjennom livets stormer.