- Velferd og selvhjulpenhet -

LDS Charities samarbeider med statlige organisasjoner for å etablere et program for synshjelp for bosniske skolebarn.
Se hvordan selvhjulpenhetsprinsippene hjelper Fredson med å stå stødig gjennom livets stormer.
Ved hjelp av selvhjulpenhetsprogrammet lærer Jessyka å forsørge seg selv, og hjelper nå andre å bli selvhjulpne.
Rachel balanserer å starte eget firma og å ivareta sine familieforpliktelser. Rachel balanserer å starte eget firma og å ivareta sine familieforpliktelser.
LDS Charities samarbeider med Mala Sirena, en liten samfunnsskole for barn med lærevansker i Bosnia.
LDS Charities bidro til at Los Rosales senter for voksne med kognitive funksjonshemninger i Mostar, fikk et profesjonelt kjøkken og spiseområde, til opplæring og bruk av sine elever.
Se hvordan Segundo finner arbeid og er til velsignelse for andre gjennom sin deltagelse i kurset Min jobbsøking og opplæringen han selv ga.
LDS Charities samarbeider med Røde Kors i Kroatia og Medicins Du Monde for å bistå flyktninger i integreringsprosessen.
Det var et konstant strev for Maria da Paz og Bernardino å oppdra sine fem barn på øya São Miguel i vakre Azorene. Se hvordan selvhjulpenhetsinitiativet har hjulpet dem å øke familiens åndelighet.
Andres viser hvordan han og hans kone ble åndelig, så vel som timelig, velsignet da han deltok i selvhjulpenhetsprogrammet.
Nygifte Lawrence og Ann-Sophie ser fruktene av å arbeide sammen for å bli åndelig og timelig selvhjulpne, når de lærer fra erfarne ektepar.
Kurset “Starte og utvikle eget firma” hjalp Marsida å lykkes med å drifte sitt eget firma på Internett.