- Velferd og selvhjulpenhet -

Armando og Suela har arbeidet sammen for å bygge opp sin egen virksomhet med oppussing av biler, for å få en sterkere og mer selvhjulpen familie.
President Henry B. Eyring oppfordrer oss til å vise vår tro og kjærlighet til Herren gjennom tjeneste for andre, til tross for våre egne prøvelser.
Emanuels historie viser hvordan hans selvhjulpenhet har vokst gjennom gruppen Min jobbsøking.