- Velferd og selvhjulpenhet -

Emanuels historie viser hvordan hans selvhjulpenhet har vokst gjennom gruppen Min jobbsøking.