Takknemlighet

Av Eldste Kyrylo Pokhylko, Latvia
Områdesytti i Europa Nord

Familie på tur som sitter ved vannkanten og ser utover vannet
Eldste Kyrylo Pokhylko, Latvia. Områdesytti i Europa Nord
Eldste Kyrylo Pokhylko

Vårt liv vil bli fylt med Den hellige ånds innflytelse når vi blir mer og bedre fokusert på vår Frelser Jesus Kristus. Dette vil skje når vi tar oss tid til å studere hans liv, bli kjent med hans lære og faktisk gjøre det han gjorde, ved å utvikle Kristus-lignende egenskaper i vår levetid.

Det er flere beretninger og forskjellige beskrivelser av når brød og fisk ble gitt til folkemengden og folk ble næret.  Jeg liker spesielt denne historien, slik den er beskrevet i Johannes’evangelium kapittel 6:5–14.

Det var over 5000 mennesker, og fem byggbrød og 2 fisker ble gitt til Frelseren. Han takket for det de hadde, velsignet maten og disiplene delte den ut til alle, og de spiste til “de var blitt mette”(1). Blant fire forskjellige forfattere som beskrev hendelsen, lærer vi bare av Johannes at Frelseren hadde “takket”(2) for det de hadde, selv om de ikke hadde mye å gi til folkemengden. Han hadde bare 5 byggbrød og 2 fisker, men det ble tilstrekkelig og nok til at alle kunne bli mette. For meg er det et godt eksempel på hva som kan skje i vårt liv når vi er takknemlige, når vi takker for det vi har. Vi har kanskje ikke så mye, men når vi er takknemlige for det vi har, vil det være tilstrekkelig og nok til vårt behov. Takknemlighet er en stor og grunnleggende Kristus-lignende egenskap som vi trenger å utvikle for å kunne ha større glede i vårt liv og for å kunne se Herrens hånd oftere.

Kristus metter 5000

President Nelson underviste følgende da han talte om takknemlighetens helbredende kraft:


“Vi kan alle gi takk for den vakre jorden og den majestetiske himmelen som gir oss en anelse av evighetens omfang. Vi kan alle gi takk for livets gave, for vår fantastiske kropp og vårt sinn som gir oss mulighet til å vokse og lære. 
Vi kan gi takk for kunst, litteratur og musikk som nærer vår sjel. 
Vi kan gi takk for muligheten til å omvende oss, begynne på nytt, gjøre det godt igjen og bygge karakter. 
Vi kan gi takk for vår familie, våre venner og kjære. 
Vi kan gi takk for muligheten til å hjelpe, verne om og yte tjeneste til hverandre, noe som gjør livet så mye mer meningsfylt. 
Vi kan til og med gi takk for våre prøvelser der vi lærer ting som vi ikke kan få kunnskap om på noen annen måte. 
Mest av alt, kan vi gi takk til Gud, vår ånds Far, som gjør at vi alle er brødre og søstre, en stor global familie”(3).


Jeg tror virkelig at Herren elsker takknemlige mennesker, og vi vil bli enda mer velsignet med det vi trenger fordi vi er takknemlige, fordi vi kjenner og gjenkjenner kilden til alle velsignelsene vi har.

Tankefull jente i solnedgang

Jeg ønsker å avslutte med Almas ord, da han underviste sitt folk: “Og han befalte dem at de skulle huske sabbatsdagen og holde den hellig, og hver dag skulle de også takke Herren sin Gud”(4).

Vi oppfordres til å gi takk til Herren individuelt og som familier. Vårt liv vil forandre seg når vi daglig fokuserer på velsignelsene vi mottar fra Herren, ser hans hånd i vårt liv og uttrykker vår takknemlighet for dem i våre bønner på slutten av hver dag. Mormons bok er full av mange vitnesbyrd om at takknemlige mennesker er glade mennesker.

Jeg er takknemlig for vår kjærlige himmelske Fader og hans Sønn, vår Frelser og Forløser Jesus Kristus, og veiledning fra Den hellige ånd. Jeg vitner om at de er virkelige. 


1.    Johannes 6:12
2.    Johannes 6:11
3.    “Takknemlighetens helbredende kraft”, videobudskap som ble delt på sosiale medier i november 2020
4.    Mosiah 18:23