Takknemlighetens kraft

av Eldste Helmut D. Wondra fra Tyskland    
Områdesytti i området Sentral-Europa

To hender som holder hverandre
Eldste Helmut D. Wondra fra Tyskland. Områdesytti i området Sentral-Europa
Eldste Helmut D. Wondra

Høsten 2020 hadde Covid-pandemien fått verden i knestående. Alle ble utvilsomt påvirket på en eller annen måte.

Gitt mitt yrke innen kultur- og turistnæringen, bød pandemien på en alvorlig utfordring for meg profesjonelt. Så jeg var forventningsfull da jeg fikk vite at vår kjære profet, president Russell M. Nelson, skulle holde en spesiell tale til verden 20. november 2020.

Da han begynte, fortalte president Nelson om noen av utfordringene han hadde opplevd i sitt liv og uttrykte stor bekymring for pandemien. Så sa han:

“Det finnes imidlertid et middel – et som kanskje synes overraskende – fordi det strider mot vår naturlige intuisjon. Ikke desto mindre har dets virkning blitt validert av vitenskapsmenn så vel som av troens menn og kvinner.
Jeg refererer til takknemlighetens helbredende kraft.”1

President Nelson oppfordret oss til å bruke sosiale medier som vår personlige takknemlighetsdagbok og uttrykke vår takk til Gud i våre daglige bønner for de utallige velsignelsene i vårt liv.

Jeg anvendte “terapien” han foreslo, og følte at den hjalp meg i denne vanskelige tiden til å oppleve helbredelse og å ha et muntert og troende hjerte.
 

President Nelsons budskap om takknemlighet

Min heltidsmisjon utgjør en av de største velsignelsene i mitt liv. I løpet av den tiden ble jeg kjent med mange mennesker i vidt forskjellige livssituasjoner. Noen syntes å ha alt som var nødvendig for et lykkelig liv. Jeg møtte imidlertid også mennesker som levde i ekstrem fattigdom, led av alvorlig sykdom og opplevde andre utfordringer, men som fremdeles var fylt med glede.

Da jeg reflekterte over min observasjon, innså jeg at de som utstrålte glede selv i vanskelige omstendigheter, også alltid var takknemlige. Jeg innså at takknemlighet er en nøkkel til glede.

Hvordan kan vi så utvikle et takknemlig hjerte?

Vi trenger regelmessige stunder i hverdagen for å stoppe opp og være stille. President Nelson sa: “Tid med ro er hellig tid – tid som vil legge til rette for personlig åpenbaring og gi fred.”2

I disse stille stundene kan vi åpne våre øyne, ører og spesielt vårt hjerte for å se hvor høyt vår himmelske Fader elsker og velsigner oss rikelig. Vi kan se at til syvende og sist er hvert øyeblikk i vårt liv en gave fra Gud. Dette vil fylle oss med glede og takknemlighet og hjelpe oss å se på selv de ubehagelige, smertefulle opplevelsene i livet mer og mer som muligheter til å lære noe nytt, vokse personlig og utvikle Kristus-lignende egenskaper.

Hvis vårt hjerte er fylt av takk, vil vi føle et naturlig ønske om å dele med andre det som gir oss glede.

Takknemlighet er ikke bare en nøkkel til personlig glede. Det motiverer oss også til å være til velsignelse for andre og forandre verden til det bedre.

Jeg er dypt takknemlig til min Fader i himmelen for de rike velsignelsene i mitt liv, spesielt for min familie og de omsorgsfulle menneskene ved min side. Jeg takker ham for lykkens store plan og for min Frelser Jesus Kristus. Han er et fantastisk eksempel for oss på hva det vil si å være takknemlig ved usvikelig å uttrykke sin takknemlighet til sin Far.

La oss følge hans eksempel og gripe enhver anledning til å takke Gud og de som er rundt oss for alt det gode i vårt liv. Hvor fantastisk det ville være om våre daglige bønner først og fremst var uttrykk for vår takknemlighet!

Jeg er for evig takknemlig til Jesus Kristus. Han har vist oss hvordan vi skal leve. Han har gitt oss svar på livets store spørsmål. Han oppfylte forsoningen og åpnet veien for oss til å vende tilbake til vår himmelske Fader.
Han er mitt håp. Hele mitt hjerte er hans.

Noter
1.    “Takknemlighetens helbredende kraft,” President Russell M. Nelson, november 2020
2.    “Det vi lærer og som vi aldri vil glemme,” President Russell M. Nelson, generalkonferansen april 2021