Budskap fra Områdets ledere

Tempelets velsignelser i mitt liv

Stockholm tempel
Tempelet i Stockholm, Sverige
Eldste Helmut D. Wondra , Områdesytti
Eldste Helmut D. Wondra Områdesytti

Min kjærlighet til tempelet går helt tilbake til min barndom, da jeg kjente det bare fra bilder og historier. Hver gang mine foreldre kom tilbake fra et besøk til Bern tempel i Sveits, virket de alltid lykkeligere og lysere til sinns enn før – og de hadde alltid med seg hjem deilig sveitsisk sjokolade. På denne måten fikk jeg allerede en veldig positiv forbindelse til Herrens hus i svært ung alder.

I en alder av 13 år fikk jeg muligheten til å se og gå inn i et tempel for første gang. Til og med ved bare å se på det utvendige ble jeg rørt av tempelets hellighet og renhet. Inne i tempelet følte jeg meg nær himmelen. Disse følelsene har bare blitt dypere og tydeligere ettersom årene har gått.

Over dørene på tempelet står det skrevet: Hellighet til Herren. Herrens hus.

Herren Jesus Kristus er virkelig tempelets Herre. Disse hellige hus er innviet til ham og vår himmelske Fader. Templer er helliggjort ved Den hellige ånds nærvær. Kristus er kilden til den kraft og det lys som stråler fra tempelet. Alle symboler og pakter, alle tempelets ordinanser peker hen til ham og hans store forsoning og hjelper oss å bli mer lik ham.

Vår hverdag kjennetegnes ofte av støy og urolighet. Å legge det bak seg fra tid til annen, å komme til Herrens hus og åpne oss selv til et miljø preget av fred og hellighet bringer fred til vår sjel.

I dette rene miljøet er det lettere for oss å finne svar på våre dypeste spørsmål og bekymringer. I sitt første budskap som Kirkens president lovet president Nelson følgende:

Templets ordinanser og paktene du inngår der, er nøkkelen til å styrke ditt liv, ditt ekteskap og din familie, og din evne til å motstå motstanderens angrep. Din tilbedelse i templet og din tjeneste der for dine forfedre, vil velsigne deg med økt personlig åpenbaring og fred, og vil forsterke din forpliktelse til å holde deg på paktens sti.[1]

Oppfyllelsen av tempelets store løfter avhenger av hvor trofast vi holder tempelets pakter og hvor mye vi faktisk innvier oss selv til Herren og hans verk.

Vi må ikke være fullkomne for å dra til tempelet og motta de vidunderlige velsignelsene som venter oss der. Men vi skulle strebe etter den verdighet som er nødvendig og gi et offer i form av et sønderknust hjerte og en angrende ånd.[2] For meg betyr dette at jeg må utvikle et formbart, mykt hjerte – et hjerte som innretter seg etter min Fader i himmelen. En angrende ånd betyr for meg at jeg tilegner meg en ærlig holdning, at jeg er klar over min ufullkommenhet, og at jeg trenger Herrens hjelp for å vende tilbake til min Fader i himmelen.

Herren har lovet:

Og velsignet er alle de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes med Den Hellige Ånd.[3]

Den største velsignelsen jeg har opplevd i Herrens hus var at jeg fikk legge fundamentet til en evig familie sammen med min kjære hustru. På grunn av tempelets pakter og beseglingsmyndigheten som blir utøvd der, har vi løftet om at vårt ekteskap vil vare i tid og all evighet, hvis vi forblir trofaste mot våre pakter. Vi har løftet om at vi, sammen med våre kjære, kan leve for evig i Jesu Kristi og vår himmelske Faders nærhet.

Oppfyllelsen av dette løftet er verdt ethvert offer.

La oss være et folk som kommer til tempelet så ofte som mulig for å bli helliggjort og renset, for å motta åpenbaring og kraft fra det høye, for å tjene våre forfedre og, gjennom evangeliets pakter og Jesu Kristi nåde, motta alle velsignelser vår himmelske Fader har i vente for oss.

 


[1] Et budskap fra Det første presidentskap, 16. januar 2018

2 Se 3 Nephi 9:20

3 3 Nephi 12:6