Tempelkledninger og religiøse klær

Lær mer om hellig bekledning og religion

Tempelkledninger bæres av trofaste siste-dagers-hellige som en daglig påminnelse om religiøse forpliktelser som er inngått i hellige templer.

I mange hundre år har medlemmer av mange trossamfunn brukt hellig bekledning til å symbolisere sin hengivenhet til Gud. Hellig bekledning finnes i mange former i forskjellige kulturer og religioner – tenk for eksempel på en nonnedrakt, en prestekjole, jødenes bønnesjal, muslimenes kalott og buddhistmunkenes kapper. For trofaste siste-dagers-hellige omfatter hellig bekledning tempelkledningen, så vel som tempelkapper som kun bæres i siste-dagers-hellige templer.

Hva er tempelkledninger?

Tempelkledninger brukes bare av voksne medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som har avlagt hellige troskapsløfter til Jesu Kristi evangelium i hellige templer. Tempelkledningen har et design tilsvarende vanlig anstendig undertøy. Den er hvit, er delt i to deler og brukes daglig under vanlige klær.

For siste-dagers-hellige som bærer tempelkledningen, er det en konstant fysisk påminnelse om en personlig åndelig forpliktelse (se “Rett på sak”, Liahona, sep. 2012, 47). Siste-dagers-hellige tror at tempelkledningen er “en påminnelse om de hellige paktene som er inngått med Herren i hans hellige hus, et beskyttende dekke for kroppen og et symbol på den anstendighet i påkledning og livsførsel som skulle kjennetegne alle Kristi ydmyke tilhengere” (Carlos E. Asay, “Tempelkledningen – ‘Et ytre uttrykk for en indre forpliktelse’”, Liahona, sep. 1999, 35). Latterliggjøring av hellig tempelkledning eller å kalle dem “magisk undertøy” er svært støtende for siste-dagers-hellige.

Hva er tempelkapper?

I motsetning til tempelkledningen, som trofaste siste-dagers-hellige bærer både dag og natt, brukes tempelkapper bare i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer. Tempelkapper kalles også for Det hellige prestedømmes kapper, og er forbeholdt trossamfunnets høyeste sakramenter.

De hvite tempelkappene gir uttrykk for renhet. Det finnes ingen distinksjoner eller annet som tilkjennegir rang på tempelkappene – menn og kvinner bruker bekledning som ligner, og kappene er de samme for alle fra det nyeste medlemmet til Kirkens øverste leder. Tempelkapper er enkle klesdrakter som kombinerer religiøs symbolikk og gamle prestetradisjoner som er omtalt i Det gamle testamente (se 2 Mosebok 35:19, 21; 40:13).

Hvordan kan jeg lære mer?

Siste-dagers-hellige tror at templer er noen av de helligste stedene på jorden. De er Herrens hus og steder for fred, tilflukt og læring. For å lære mer om de siste-dagers helliges templer og tro, kan du gå inn på komtilkristus.no.

Mye av denne artikkelen er et sammendrag av “Temple Garments” på nettstedet newsroom.churchofjesuschrist.org. Her finner du mer informasjon om bekledning som er hellig for siste-dagers-hellige.