Endringer i kirkens tidsskrifter

Fra og med januar 2021 vil Kirken utgi tre tidsskrifter globalt: Vennen, Til styrke for ungdom og Liahona. Disse tidsskriftene vil erstatte de nåværende
fire Kirkens tidsskrifter og vil inneholde forbedrede og utvidede digitale versjoner.

Kirkens tidsskrifter er en verdifull ressurs til å lære om Jesu Kristi evangelium og få en følelse
av tilhørighet til Hans kirke.

Vårt ønske er at medlemmer overalt vil abonnere og ta imot denne troens oppholdende innflytelse inn i sitt hjerte og hjem.

De nye abonnementene vil bli tilgjengelige
fra og med 1. september 2020.

 

Hvordan vil Kirkens tidsskrifter endres?


I mange år har Kirken utgitt tre engelske tidsskrifter (Friend,New Era og Ensign), så vel som ett tidsskrift som er oversatt til andre språk (Liahona).
Fra og med januar 2021 vil disse tidsskriftene bli erstattet av tre tidsskrifter som vil betjene medlemmer over heleverden på flere språk: Vennen for barn i alderen 3–11 år,
Til styrke for ungdom for ungdom i alderen 12–18 år og Liahona for voksne.

Lengden og formatet på
de trykte tidsskriftene vil bli endret. Leserne kan forvente forbedrede digitale tidsskrifter som finnes på Internett og i mobil- apper. Innholdet i de digitale tidsskriftene vil fortsatt
være tilgjengelig uten kostnad.

Hvorfor gjøres disse endringene?

Disse tidsskriftene vil globalt bidra til å dele mer enhetlige budskap til flere grupperav lesere. Denne forenklingen vil også gjøre det mulig for Kirken å sende innhold til forskjellige deler av verden oftere enn noen gang før.

Eksempelvis vil noen språk som for øyeblikket mottar bare ett tidsskrift per år, nå motta tidsskrifter annenhver måned.

Flere faktorer – som antall abonnenter, tilgang på oversettere og distribusjonsmuligheter –påvirker frekvensen av utgivelsen på forskjellige språk.

 

Hvor ofte vil jeg kunne motta et tidsskrift?

Fra og med januar 2021 vil trykte og digitale tidsskrifter være tilgjengelig hver måned på følgende språk: cebuano, dansk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk,
kinesisk (forenklet), koreansk, nederlandsk, norsk, portugisisk, russisk, samoansk, spansk, svensk, tagalog, thai, tongansk, tysk, ukrainsk og ungarsk.

På følgende språk vil trykte og digitale tidsskrifter være tilgjengelig annenhver måned (seks ganger i året). I tillegg vil utvalgt innhold være tilgjengelig digitalt de månedene et
trykt tidsskrift ikke er tilgjengelig: albansk, armensk, bislama, bulgarsk, estisk, fijiansk,gresk, indonesisk, islandsk, kambodsjansk, kiribati, kroatisk, latvisk, litauisk, malayisk,
marshallesisk, mongolsk, polsk, rumensk, slovensk, swahili, tahitisk, tsjekkisk ogvietnamesisk.

Utvalgt innhold i tidsskriftene vil bare være tilgjengelig digitalt hver måned på følgende
språk: afrikaans, amharisk, arabisk, burmesisk, chuukesisk, efik, fante, georgisk, haitisk,
hiligaynon, hindi, hindi (Fiji), hmong, igbo, ilokano, kinyarwanda, kosraensk, laotian,
lingalesisk, malayisk, maltesisk, nepali, palauansk, pohnpeian, serbisk, setswana, shona,
singalesisk, slovakisk, sotho, tamil, telugu, tshiluba, tyrkisk, twi, urdu, xhosa, yapesisk,
yoruba og zulu.


Må jeg endre abonnementet mitt?
Hvis du abonnerer på Ensign, New Era eller Friend på slutten av 2020, vil abonnementet
automatisk bli overført til det nye bladet for samme aldersgruppe fra og med 2021. Hvis du
er abonnent på Liahona på slutten av dette året, vil den tiden som er igjen på abonnementet
automatisk overføres til nye Liahona fra og med 2021. Den nye versjonen av Liahona
vil imidlertid bare inneholde stoff for voksne. Hvis du ønsker at familien din skal motta
innhold for barn eller ungdom, må du abonnere på Vennen eller Til styrke for ungdom.

Fra og med 1. september kan du abonnere på store.ChurchofJesusChrist.org, gjennom ditt
lokale distribusjonssenter eller ved å kontakte Global Services Department.

Hvor kan jeg finne ytterligere informasjon om disse endringene?

Informasjon om disse endringene vil bli delt i løpet av året på Kirkens sosiale
mediesider, på hjemmesiden ChurchofJesusChrist.org og i desember- numrene 2020 av
dagens tidsskrifter.