Ungdommens musikkfestival

Ungdommer på konsert i 2020

Ungdommen over hele verden er invitert til å delta i ungdommens musikkfestival, en global online konsert den 17. mars 2021.

Temaet til musikkfestivalen er basert på ungdommenes tema for 2021: 'Derfor, bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting kommer det som er stort' (Lære og pakter 64:33-34).

Den 40 minutter lange forhåndsinnspilte konserten vil inneholde kraftfulle personlige vitnesbyrd fra ungdommer og kirkens ledere, inspirerende musikk på flere språk, fotoer, videoer og opptredner fra ungdom fra hele verden.

Ungdommens 2021 tema video, som ble utsatt på grunn av Covid-19 restriksjoner, vil også bli presentert under arrangementet.

Ungdommene i kirken er oppmuntret til å invitere deres venner i kirken og andre venner til å se konserten.

Hvordan kan du se konserten live?

På torsdag 18. mars kan du se konserten live fra kl 02.00 norsk tid. Konserten er tilgjengelig på YouTube.com/StrivetoBe. Den vil også være tilgjengelig på Live Broadcasts eller Facebook Live sidene.

Hvordan kan du se konserten senere?

Den innspilte konserten vil bli tilgjengelig på YouTube.com/StrivetoBe, kirkens Live Broadcasts side, og i Gospel Library music collection (online og appen).