7. mars

Andakt for unge voksne med Eldste Holland

Eldste Holland
Eldste Holland

Norsk andakt med Eldste Holland

I tiden fremover vil kirkens apostler snakkes spesielt til de unge voksne. De har satt opp en rekke med andakter som vil bli vist verden over. Fra 21. februar til 21. mars vil Eldstene Andersen, Holland, Ballard, Rasband, Oaks, Christoffersen og Soares snakke til oss.

Det som er annerledes med disse andaktene er at de skal foregå på mange ulike språk. Apostlene ønsker å treffe mennesker med evangeliet på sitt eget språk.

Eldste Holland sin andakt er for det norske publikummet og vil sendes live på YouTube den 7. mars kl. 17.00. Andakten vil bli holdt på engelsk, men vil også være tilgjengelig på norsk. Under følger en oversikt over de andre andaktene som også blir holdt i perioden.

Se andakten på norsk: https://youtu.be/q3DnV3OoJ7I
Se andakten på engelsk: https://youtu.be/Dp8dfu3TEG0

Andre andakter

Eldste Andersen, 21. februar, fransk: https://youtu.be/mxQP36Zo8A4

President Ballard, 8. mars, engelsk: https://youtu.be/iX1ABUtNnmk

Eldste Rasband, 14. mars, engelsk: https://youtu.be/e7QZRGkLkfk

President Oaks og Eldste Christofferson, 14. mars, spansk: https://youtu.be/_THEmtjej3c

Eldste Soares, 21. mars, portugisisk: https://youtu.be/gWMne8Kjywg