Velsignelsene ved ukentlig søndagsskole

Les mer om hvordan medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tilber på søndager

Latter-day Saints believe that gathering together to worship in Sunday School is an important part of Sunday church services.
De siste dagers hellige tror at det å komme sammen og tilbe i søndagsskolen er en viktig del av søndagsmøtene i kirken.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige anser søndagsskolen er en viktig del av søndagens møter i kirken. For siste dagers hellige er søndagsskolen en tid til å studere Guds ord, oppløfte hverandre og lære og tilbe sammen.

Hvordan passer søndagsskolen inn i siste dagers helliges møter i kirken?

De siste dagers helliges søndagsskole holdes første og tredje søndag i måneden i cirka 50 minutter. Alle Kirkens medlemmer som er 12 år eller eldre, er medlem av Søndagsskolen (se Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 13.1). Søndagsskolen holdes vanligvis etter nadverdsmøtet, søndagens hovedmøte for siste dagers hellige. Som regel deles ungdom og vokse i forskjellige søndagsskoleklasser for å lære på en måte som er mest mulig tilpasset deres aldersgruppe (se Håndbok 2, 12,4).

Hvordan er det i søndagsskolen?

Voksne kan delta i en av flere søndagsskoleklasser som vanligvis tilbys i løpet av søndagsmøtene. Mange voksne velger å delta i Evangeliets lære, en søndagsskoleklasse som fokuserer på studiet av siste dagers helliges skrifter, herunder Bibelen og Mormons bok. Noen forsamlinger tilbyr også Evangeliets prinsipper, en klasse som legger vekt på å undervise grunnleggende sannheter i evangeliet, og andre alternative kurs, som for eksempel et kurs om ekteskap og familierelasjoner.

Under søndagsskoledelen av en siste dagers helliges søndagsmøter, holder vanligvis en lærer en leksjon som han eller hun har forberedt på forhånd ved hjelp av en lærerhåndbok utarbeidet av Kirken. Klassemedlemmene oppfordres også til å uttrykke tanker og innsikt fra sitt hjemmestudium av skriftsteder med tilknytning til emnet i leksjonen. Klassens medlemmer ber vanligvis sammen, og kan synge en salme på begynnelsen og slutten av søndagsskolen.

Ledere blant siste dagers hellige på både lokalt og globalt nivå fører tilsyn med søndagsskolen. Siste dagers hellige ledere på lokalplan organiserer et Søndagsskolens presidentskap som fører tilsyn med arbeidet med å tilrettelegge læring og undervisning i hver forsamling (se Håndbok 2, 12,5). På samme måte organiserer siste dagers hellige ledere globalt et Søndagsskolens generalpresidentskap som fører tilsyn med læring og undervisning i evangeliet i Søndagsskolen over hele verden (se “General Auxiliaries”, churchofjesuschrist.org).

Hvordan kan jeg lære mer?

For å lære mer om hvordan medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tilber på søndager, eller for å finne ut hvordan du kan delta på et møte i kirken i ditt område, kan du gå inn på komtilkristus.no.