Verdensomspennende andakt for Hjelpeforeningen | 2024

Feir kvinnene på denne verdensomspennende andakten i Hjelpeforeningen. President Russell M. Nelson og Hjelpeforeningens generalpresidentskap taler til kvinner under denne verdensomspennende andakten.