Verdensomspennende andakt for unge voksne: 'A Face to Face Event with Elder Ulisses Soares and Elder Craig C. Christensen'

    Verdensomspennende andakt

    Den 15. September skal det avholdes en verdensomspennende andakt for unge voksne med eldste Ulisses Soares og eldste Craig C. Christensen. Før andakten er det mulighet for å sende inn spørsmål som du måtte ha, så vil noen av disse spørsmålene bli besvart under andakten. Eldste Soares og Eldste Christensen vil komme med svar på engelsk, spansk, portugisisk og fransk. Møtet vil også oversettes til engelsk, spansk, portugisisk, fransk, tysk og italiensk. Mer informasjon kan du finne på på denne og denne nettsiden.