Vi kan følge Guds profeter

Gud leder oss gjennom profeter – i tidligere tider og nå

Gud leder oss gjennom profeter – i tidligere tider og nå

Hva er en profet?

Profeter er sendebud fra Gud til hans barn. De taler på vegne av Gud og tilkjennegir hans vilje. I Bibelen er det mange eksempler på profeter – som Noah, Josef i Egypt og Moses – som Gud sendte til sine barn for lenge siden. I gammel tid kalte profetene folk til omvendelse og oppfordret dem til å etterleve Guds bud. Profetenes læresetninger var ikke alltid populære, og mange profeter ble forfulgt.

Da Jesus Kristus ble født, hadde ugudelige mennesker drept mange profeter. Fordi disse sanne sendebudene fra Gud hadde blitt drept, forkynte mange religiøse ledere falske læresetninger og forvrengte Guds bud. Da Jesus Kristus innledet sin tjenestegjerning, underviste han igjen i ren lære og opprettet sin Faders sanne kirke på jorden. Han organiserte de tolv apostler og sendte dem ut for å forkynne sitt evangelium.

Etterhvert som Kristus og apostlene ble drept, begynte ugudelige mennesker å forvrenge Kristi læresetninger for å tilpasse dem til sitt eget begjær (se Matteus 24:24). Kristi sanne kirke ble til slutt tatt bort fra jorden, og verden gled inn i en periode med åndelig mørke og villfarelse kjent som det store frafall.

Er det profeter i dag?

Under det store frafallet sendte ikke Gud profeter til jorden. Men i 1820, etter flere hundre år med mørke, talte Gud igjen og åpenbarte sin vilje til en ung gutt som het Joseph Smith. Joseph var en beskjeden 14 år gammel bondegutt som ba om å få vite hvilken av alle kirker på jorden han skulle slutte seg til. Som svar på Josephs bønn, åpenbarte Gud Faderen og Jesus Kristus seg for ham. De ba ham om ikke å slutte seg til noen av kirkene som da fantes på jorden fordi ingen av dem var Hans sanne kirke (se Joseph Smith – Historie 1:1–20).

Joseph Smith fulgte rådene han fikk av Gud, og ble senere profeten som Gud gjenopprettet sin sanne kirke på jorden gjennom – Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. I likhet med mange fordums profeter, ble Joseph forfulgt og drept. Kirkens medlemmer tilber ikke Joseph Smith, men de hedrer ham på grunn av hans offer og hans profetiske arbeid og oppgave.

Gjennom Joseph Smith har Guds barn blitt velsignet på utallige måter. Gud gjenga prestedømmets beseglingsmyndighet, som gjør det mulig for familier å være sammen for evig, prestedømmet, den sanne organiseringen av Jesu Kristi Kirke og mange rene og enkle sannheter i evangeliet som var gått tapt gjennom århundrer med frafall.

Akkurat slik Gud talte til Moses og andre oldtidsprofeter i Bibelen, talte han til Joseph Smith, og han taler til profeter i dag.

Hvem er Guds profet på jorden?

Siden Joseph Smith, har en ubrutt linje av profeter ledet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. I likhet med profetene i eldre tider, oppfordrer vår tids profeter menneskene til å følge Gud og adlyde hans bud. De oppfordrer folk til å ha tro på Jesus Kristus, leve et moralsk rent liv og utføre tjeneste for andre.

Profeten i dag virker også som president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han virker sammen med fjorten andre menn, kjent som Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum. Kirkens medlemmer oppholder disse mennene som profeter, seere og åpenbarere. Profeten og de andre medlemmene av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum taler til medlemmer av Kirken og ikke-medlemmer over hele verden, blant annet under et møte kalt generalkonferansen to ganger i året.

Hvordan kan jeg lære mer om profeter?

Er du nysgjerrig på hvordan råd og veiledning fra profeten i dag kan være til velsignelse for deg og hjelpe deg å finne lykke? For å lære mer om Joseph Smith og andre profeter i vår tid, kan du gå inn på komtilkristus.no.