For å bringe oss til Ham

  To Bring us to Him

  Last ned PDF

  Plan | Kort

  Visjon

  “[Jeg vil at] dere skal komme til Kristus… og ta del i hans frelse og hans forløsnings kraft.”

  OMNI 1:26
  Prioriteringer

  Prioriteringer

  • Følg profeten
  • Inviter en venn til nadverdsmøtet
  • Ta med en av mine forfedre til tempelet

  Mål

  • Gjennomgå taler fra generalkonferansen.

  • Forplikt deg til å gjøre det profeten underviser, og vurder din innsats hver sabbatsdag.

  • Med bønn, søk anledninger til å yte omsorgstjeneste.

  • Inviter venner hjem og til nadverdsmøtet og andre møter for å lære om Kristus.

  • Del budskap fra Kirken på Internett med venner.

  • Fokuser menighetsrådsmøtet på hvordan vi kan hjelpe medlemmer og venner å ha fremgang.

  • Styrk vår tro på Jesus Kristus ved omhyggelig overholdelse av sabbatsdagen og leve slik at du er verdig til å ha en tempelanbefaling.

  • Bruk FamilySearch til å finne forfedre som trenger tempelordinanser.

  • Ta med familienavn til Herrens hus og hjelp andre å gjøre det samme

  Family

  Tegn på fremgang

  Menighetens og stavens ledere vil kunne måle fremgang ved å følge med på disse nøkkelindikatorene på kvartalsrapporten:

  • Omsorgsintervjuer
  • Medlemmer som har mottatt sin egen begavelse og som har en gyldig tempelanbefaling
  • Fremmøte på nadverdsmøtet
  • Medlemmer som sendte inn forfedres navn for å motta tempelordinanser

  Implementering

  De konkrete handlingene medlemmer skulle gjøre for å hjelpe enkeltpersoner og familier til å delta i frelsesverket er en viktig del av områdeplanen.

  Ledere: Medlemmer av koordinerings-, stavs- og menighetsråd skulle med bønnens hjelp utvikle konkrete trinn de vil gjennomføre for å oppfylle områdets visjon, prioriteringer og mål. Ledere oppfordres til med bønnens hjelp å vurdere hvilke personer de vil fokusere sin oppmerksomhet på.

  Enkeltpersoner og familier: Enkeltpersoner og familier oppfordres til å skrive ned konkrete målbare mål på et lite kort for å hjelpe dem å fokusere sin innsats på de tre prioriteringene i områdeplanen i sitt personlige liv.

  Ansvarliggjøring og oppfølging: Områdesyttier oppfordrer stavspresidenter til å utvikle meningsfylte måter å implementere områdeplanen på og kontinuerlig følge dem opp i deres fremgang. Stavspresidenter oppfordrer i sin tur biskoper til å samarbeide med ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene for å utvikle måter å implementere områdeplanen på, samt følge opp og oppmuntre dem.