Evangelieemner

Mormons bok handler om Guds forhold til sitt folk i fordums tid. Lær mer om hvordan Mormons boks lære er relevant i dag.
Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Lær mer om disse læresetningene og om Guds kjærlighet til deg.
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige begynte da Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith. Lær mer om Josephs bemerkelsesverdige første syn.
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at Lære og pakter er en bok med hellig skrift tiltenkt vår tid. Lær mer om hva siste dagers hellige tror om Lære og pakter.
Et blikk på hvor fort kirken vokser over hele verden
Finn ut hva Bibelen lærer oss om Den hellige ånd
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har ikke praktisert polygami på over 100 år. Finn ut sannheten om siste dagers hellige og polygami.
Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus er Guds sønn. De tror også på Bibelens læresetninger om ham. Finn ut hva Bibelen lærer oss om noen av miraklene Jesus Kristus utførte mens han levde på jorden.
Har du noen gang lurt på hvordan det er å være en siste dagers hellig misjonær? Finn ut hvordan det er å dele Kirkens budskap med verden.
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
Joseph Smith gjenopprettet Jesu Kristi kirke under veiledning av Gud da han var bare 24 år gammel. Lær mer om Josephs bemerkelsesverdige liv.
Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Frelser. Finn ut mer om hva medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror det vil si å ha tro på Kristus.